Traži

"Svi jednaki" - kako pomoći djeci s invaliditetom u Kamerunu

Medicinska skrb i fizioterapija, prihvat i potpora u školovanju kako bi se djeci s invaliditetom u Kamerunu zajamčilo pravo da idu prema mirnoj budućnosti. U tu je svrhu talijanska humanitarna organizacija Dokita pokrenula kampanju "Tutti Uguali" (Svi jednaki). Naša potpora započinje već u vrijeme majčine trudnoće, istaknuo je Pietro Nicolai, redovnik Družbe Sinova Bezgrešnog začeća

Andrea De Angelis - Vatikan; Ivana Čičmir - Split

Kamerun ima više od 24 milijuna stanovnika koji žive na teritoriju podijeljenom u deset pokrajina s otprilike dvjesto jezičnih vrsta. Više od dvije trećine stanovništva čine kršćani, a većina radnika zaposlena je u primarnom sektoru. Očekivani životni vijek je 58 godina, u porastu u odnosu na prošlo stoljeće. Potpora djeci mlađoj od 10 godina utoliko je hitna koliko je važna. Među njima, više od jednog djeteta, od njih pet, ima najmanje jedan oblik invaliditeta, često povezan s posljedicama zaraznih bolesti poput dječje paralize, malarije, gube ili ospica.

Humanitarna organizacija Dokita, koja više od tri desetljeća pruža konkretnu pomoć najugroženijima u Italiji i svijetu, pokrenula je kampanju solidarnosti 'Tutti Uguali' (Svi jednaki) kako bi djeci s invaliditetom pomogla osvojiti današnjicu jednaku onoj sve ostale djece te hoditi prema mirnijoj budućnosti. Za potporu kampanji dovoljno je poslati poruku ili uputiti poziv s fiksne linije na broj solidarnosti, a inicijativa traje od 7. do 28. ožujka.

Projekti koje Dokita ostvaruje u Kamerunu usmjereni su na pružanje potpune podrške invalidima, nudeći im pomoć i usluge osobne njege, ali i potporu kako bi mogli aktivno sudjelovati u društvenom i gospodarskom životu svoje zajednice. Da bi postigla taj cilj, Dokita je pokrenula i tečajeve za proizvodnju proteza i ortopedskih aparata, kao i radionice profesionalnog usavršavanja poput informatičkih i pekarskih, za lakši ulazak u svijet rada.

Kampanja solidarnosti 'Tutti Uguali' posebno podupire aktivnosti tri centra posvećena prijemu, njezi i školskoj potpori djece s invaliditetom u Kamerunu. Centri brinu o djeci s motoričkim i intelektualnim teškoćama, o djeci s oštećenjima glasa, sluha, i vida, te vode jednu od rijetkih škola za slijepu djecu u toj zemlji. Prikupljena sredstva koristit će se za njihovo jačanje i održavanje, za prijevoz djece iz tih centara, za povećanje aktivnosti izviđanja i praćenja okolnih ruralnih područja te za potporu aktivnosti fizioterapijske rehabilitacije. Ta tri centra svake godine ukupno pomognu više od 5000 osoba s invaliditetom.

Za djecu s invaliditetom postoji svakodnevna i stalna pomoć, poput vrlo važnog uključivanja u svijet rada – rekao je u razgovoru za našu radijsku postaju Pietro Nicolai, predsjednik organizacije Dokita i redovnik Družbe Sinova Bezgrešnog Začeća. Nemoguće je sažeti mnogo primljenih milosti, pa volim prenijeti osjećaj koji se prenosi šutnjom nijemog djeteta, pogledom slijepog djeteta. Mi se zauzimamo i za njih, kampanja solidarnosti podržava sadašnjost i budućnost tih stvorenja.

Naš je rad odavno započeo – dodao je. Zapravo brinemo o ženama, majkama. Jamčenje dobre trudnoće u tom je smislu ključno. Tu su, zatim, mnoga djeca s oštećenjima nakon jedne ili više zaraznih bolesti. Ospice i malarija stvaraju velike štete u više navrata. Kao Dokita radimo na tome da tim malim građanima vratimo sadašnjost i pružimo budućnost unutar društva. Vjerujem da je računalni laboratorij za slijepu djecu jedini u Kamerunu – napomenuo je na kraju Pietro Nicolai.

18 ožujka 2021, 16:06