Traži

Godina posvećena obitelji "Amoris laetitia" (2021. - 2022.) Godina posvećena obitelji "Amoris laetitia" (2021. - 2022.)  

O Godini posvećenoj obitelji "Amoris laetitia" i Godini svetoga Josipa

Prije dva dana, na svetkovinu svetoga Josipa, 19. ožujka, u okrilju Crkve započela je Godina posvećena obitelji ″Amoris laetitia″, koju je papa Franjo proglasio 27. prosinca 2020. u podnevnome nagovoru održanom na svetkovinu Svete obitelji. Treba reći da će se Godina posvećena obitelji ″Amoris laetitia″ djelomice preklopiti s Godinom svetoga Josipa, koja je započela 8. prosinca 2020. na svetkovinu Bezgrješnoga začeća Marijina, a trajat će do 8. prosinca 2021.

Marito Mihovil Letica - Zagreb

Prikladno je započeti zamjedbom da se u Bibliji, svetoj knjizi ili, bolje rečeno, zbirci svetih knjiga židovstva i kršćanstva, riječ ″obitelj″ (zajedno s izvedenicama ″obitelji″, ″obiteljski″ i sl.) spominje gotovo 150 puta. Tako primjerice u ″Knjizi Postanka″ čitamo: ″Onda Jahve reče Noi: ′Uđi ti i sva tvoja obitelj u korablju, jer sam uvidio da si ti jedini preda mnom pravedan u ovom vremenu′″ (Post 7,1). K tome treba reći da Crkva je ″novi Izrael″; drugim riječima: Krist je osnovao ″novi Izrael″, mesijanski narod svetoga ostatka i nazvao ga ″Crkvom svojom″, takvom da ″vrata paklena neće je nadvladati″, kako je zapisano u ″Evanđelju po Mateju″ (Mt 16,18).

Crkva je u prvu nedjelju nakon Božića liturgijski postavila svetkovinu Isusa, Marije i Josipa: Svete obitelji. Nagoviještena je ova obitelj već u Starome zavjetu, a snažnim se izričajima o njoj govori u Novome zavjetu, posebice u ″Poslanici Hebrejima″, gdje među inim čitamo: ″Vjerom Abraham, kušan, prikaza Izaka. Jedinca prikazivaše on koji je primio obećanje, kome bî rečeno: ′Po Izaku će ti se nazivati potomstvo!′ – uvjeren da Bog može i od mrtvih uskrisiti. Zato ga u predslici i ponovno zadobi″ (Heb 11,17-19).

Što je obitelj? Sve donedavno odgovor na dotično pitanje bio je jasan i samorazumljiv. Ali dva procesa; prvi bismo uvjetno mogli nazvati evolucijskim, a drugi revolucijskim – prvi je dijakronijska semantika ili mijenjanje značenja pojmova tijekom vremena, a drugi je lingvistički inženjering, koji je u većini slučajeva nasilan i ideološki motiviran – doveli su do toga da se rečeno pitanje pokazuje iznimno važnim, štoviše ključnim i neotklonjivim. U današnje vrijeme takozvanih ″istospolnih brakova″, a ta je sintagma samo jedan od primjera oksimorona narinutoga lingvističkim inženjeringom, i drugih brakolikih zajednica, rodne ideologije, tehnomedicinskih manipulacija embrijima, takozvanoga ″surogat majčinstva″ i slično – potrebno je više nego ikada vratiti se obitelji da bismo osuvremenili njezinu nužnost i neprolaznu vrijednost, kako bismo je potvrdili u njezinoj svetoj primordijalnosti. A rečenu ″primordijalnost″ ne bismo smjeli razumjeti kao zastarjelost ili arhaičnost, nego kao prvotnost ili primarnost: u smislu da je obitelj iskonska ljudska zajednica, kojoj pripada izvorno i prirodno mjesto u životu čovjeka, Crkve i društva. Obitelj zahtijeva da bude afirmirana i aktualizirana u vremenu, potvrđena u svojoj svevremenoj suvremenosti.

Na poseban način to zahtijeva sadašnje doba kada je tradicionalna obitelj izložena nasrtajima kojima je cilj da ju prikažu primitivnom, natražnjačkom i prevladanom institucijom te ju rastoče i naposljetku unište. Tomu destruktivnom projektu i programu nesmiljenom su snagom prionule brojne udruge i nevladine organizacije potpomognute znatnim dijelom medija.

Prije dva dana, na svetkovinu svetoga Josipa, 19. ožujka, u okrilju Crkve započela je Godina posvećena obitelji ″Amoris laetitia″, koju je papa Franjo proglasio 27. prosinca 2020. u podnevnome nagovoru održanom na svetkovinu Svete obitelji, koja je, uz Božić s kojim je kalendarski povezana, ujedno obiteljska svetkovina i svetkovina obitelji na biblijskoj, teološkoj i doživljajnoj razini. Kao nadnevak kojim počinje Godina posvećena obitelji izabran je 19. ožujka jer je toga dana prije pet godina papa Franjo objavio poslijesinodalnu pobudnicu ″Amoris laetitia″ ili ″Radost ljubavi″, koja govori o ljubavi u okrilju obitelji. Godina posvećena obitelji ″Amoris laetitia″ trajat će petnaest mjeseci i završiti 26. lipnja 2022. na 10. Svjetskom susretu obitelji, koji će biti upriličen u Rimu. Papa je Franjo rekao da će predstojeći mjeseci biti prigoda za temeljito proučavanje sadržaja dokumenta ″Amoris laetitia″.

″Sve već sada pozivam da se pridruže inicijativama koje će se promicati tijekom te godine i koje će koordinirati Dikasterij za laike, obitelj i život. Povjerimo taj put obitelji cijeloga svijeta svetoj Nazaretskoj obitelji, osobito svetomu Josipu, suprugu i brižnomu ocu″, istaknuo je Papa 27. prosinca 2020.

Treba reći da će se Godina posvećena obitelji ″Amoris laetitia″ djelomice preklopiti s Godinom svetoga Josipa, koja je započela 8. prosinca 2020. na svetkovinu Bezgrješnoga začeća Marijina, a trajat će do 8. prosinca 2021.

Ističući povezanost Godine obitelji s Godinom svetoga Josipa i njihovu važnost u životu Crkve, kardinal Kevin Farrell, pročelnik Dikasterija za laike, obitelj i život, na konferenciji za novinare 18. ožujka 2021. reče kako je ″providonosno što je Sveti Otac posvetio ovu godinu svetomu Josipu, mužu i ocu, kojega je Bog toliko volio da ga je izabrao da skrbi za Svetu obitelj″. Zatim je kardinal Farrell istaknuo da ″obitelj zauvijek ostaje ′čuvaricom′ naših najautentičnijih i najizvornijih veza, rođenih u ljubavi, koje nas stoga čine zrelim ljudima″.

O svetome Josipu kao ″glavi obitelji″ rekao je papa Franjo u apostolskome pismu ″Patris corde″ ili ″Očinskim srcem″ da vjerovati u Boga znači također vjerovati da Bog može djelovati i kroz naše strahove i slabosti. Podržavajući Josipovu kreativnu hrabrost, Bog spašava dijete Isusa i njegovu majku Mariju, u čemu imamo razaznati pravo čudo.

Sveti Josip, koji je vjernicima vrlo omiljen svetac, zaštitnik je Hrvatske i hrvatskoga naroda, odlukom Hrvatskoga državnog sabora donesenom 1687. godine. A 1955. papa Pio XII. uveo je u crkvenu godinu blagdan svetoga Josipa Radnika, 1. svibnja, na dan, kako je rekao, ″koji je svijet rada izabrao kao svoj praznik″. I, što je ovdje najvažnije, odlukom pape Pija IX. ″Quemadmodum Deus″ od 8. prosinca 1870. proglašen je sveti Josip zaštitnikom Katoličke Crkve, a točno 150 godina nakon toga proglašenja odlučio je papa Franjo posvetiti Godinu svetoga Josipa. 

Ovdje poslušajte prilog: O Godini posvećenoj obitelji "Amoris laetitia" i Godini svetoga Josipa
21 ožujka 2021, 14:08