Traži

Integracija azilanata u hrvatsko društvo uz potporu JRS-a Integracija azilanata u hrvatsko društvo uz potporu JRS-a 

Edukacijom do bolje integracije azilanata

Osnovni je cilj projekta "Edukacijom do bolje integracije azilanata“, povećanje zapošljivosti azilanata kroz razvoj i provedbu programa jezične i kulturološke integracije azilanata, individualno mentorstvo te programe stručne osposobljenosti za jednostavna zanimanja u sektoru turizma i ugostiteljstva u kojem postoji nedostatak radne snage.

Martina Prokl Predragović (JRS) - Zagreb

Mohamed Barsha je u Hrvatsku stigao prije pet godina, kao izbjeglica iz Sirije, zajedno sa suprugom i njihovo troje djece. Od vremena provedenog u Prihvatilištu za tražitelje azila u Zagrebu, do dobivanja azila i samostalnog života, Mohameda i njegovu obitelj u procesu integracije prati i podržava Isusovačka služba za izbjeglice. Prije nekoliko je dana Mohamed ostvario i novi uspjeh. U sklopu projekta "Edukacijom do bolje integracije azilanata“, koji Isusovačka služba za izbjeglice provodi zajedno s Inicijativom za engleski jezik i kulturu i Obrtničkim učilištem, položio je za zanimanje priprematelja pizza, što je Mohamedu prva diploma koju je stekao u Hrvatskoj i uz pomoć koje može lakše i bolje konkurirati na tržištu rada.

„Jako sam zahvalan i sretan što sam dobio ovu priliku i moram priznati da sam se zaista potrudio da ju što bolje iskoristim. Osim što sam dobio diplomu, u sklopu ovog projekta dodatno sam unaprijedio svoje znanje hrvatskog i engleskog jezika. Supruga mi je također zaposlena, naše tri djevojčice idu u školu i nadam se da ću uz pomoć ove diplome uskoro pronaći posao koji će nam omogućiti stabilnost i budućnost u Hrvatskoj koju već smatramo novim domom. Želja mi je položiti i majstorski ispit i tako još više napredovati“ – ponosno govori Mohamed.

Azilanti su osobe koje su u najvećem riziku od siromaštva i socijalne isključenosti te spadaju u najranjiviju skupinu migranata, što je postalo još jasnije kroz proteklu godinu obilježenu pandemijom i njezinim zdravstvenim, društvenim i ekonomskim posljedicama. Stoga je osnovni cilj projekta "Edukacijom do bolje integracije azilanata“, povećanje zapošljivosti azilanata kroz razvoj i provedbu programa jezične i kulturološke integracije azilanata, individualno mentorstvo te programe stručne osposobljenosti za jednostavna zanimanja u sektoru turizma i ugostiteljstva u kojem postoji nedostatak radne snage. Opći je cilj projekta povećati zapošljivost azilanata s ciljem njihove integracije na tržište rada te u konačnici integracije u hrvatsko društvo. Uz to, specifični su ciljevi jačanje stručnih znanja nezaposlenih azilanata kroz provedbu programa obrazovanja odraslih, osnaživanje te razvoj mekih i prenosivih vještina nezaposlenih azilanata kroz razvoj i provedbu programa jezične i kulturološke integracije azilanata te pružanjem usluga individualnog mentorstva i osiguranjem podrške kulturalnih medijatora i prevoditelja. Projektne aktivnosti su u vrijeme važećih epidemiološkoh mjera brzo i izuzetno uspješno prebačene na online način funkcioniranja, uključujući nastavu, konzultacije i podršku, te se sada, najavom stabilnije situacije, planiraju ponovno početi provoditi prvotno zamišljenim intenzitetom. Projekt do sada bilježi 35 upisane osobe (od čega 20 žena), iz 12 različitih zemalja. 25 osoba je završilo tečaj hrvatskog jezika, dok ih je 12 završilo program osposobljavanja za zanimanja slastičar, pomoćni kuhar, konobar, priprematelj pizza.

U Isusovačkoj službi za izbjeglice nadaju se da taj projekt doprinosi kreiranju suvremenog, solidarnog, uključivog te ekonomski, demografski i socijalno održivog društva koje, odgovarajući na potrebe i poštujući prava socijalno marginaliziranih skupina te otvarajući put njihovom osamostaljivanju i osposobljavanju, istovremeno nastoji graditi dugoročnu perspektivu napretka svih građana.

Ovdje poslušajte prilog: Edukacijom do bolje integracije azilanata
03 ožujka 2021, 13:47