Traži

Obratite se i vjerujte evanđelju! (Mk 1, 14-20) Obratite se i vjerujte evanđelju! (Mk 1, 14-20) 

Razmišljanje o misnim čitanjima 3. nedjelje kroz liturgijsku godinu

Obratite se i vjerujte evanđelju! (Mk 1, 14-20)

Ivica Hadaš - Vatikan

Evanđelje nam sutrašnje nedjelje govori o početku Isusovog javnog djelovanja. Nakon krštenja i kušnje u pustinji, počeo je svoju službu s temeljnom porukom i važnim pothvatom, to jest pozivom prvih učenika.

Isusova je poruka: „Ispunilo se vrijeme, približilo se kraljevstvo Božje! Obratite se i vjerujte evanđelju!“ Ta poruka želi potpuno promijeniti usmjerenje našega života. To je hitna poruka, jer Isus je svjestan da nema vremena za gubljenje, nego treba odmah djelovati. Božje kraljevstvo se približilo, potrebno ga je prihvatiti.

Božje se kraljevstvo prihvaća na dva načina: obraćajući se i vjerujući evanđelju. Isus je propovijedao obraćenje. Obratiti se znači odvojiti se od zlih stvari i prionuti uz Boga. To je korjenita promjena usmjerenja koju Isus, za naše dobro, od nas traži.

Prvo nam čitanje sutrašnje liturgije iz Knjige proroka Jone oslikava temu obraćenja. Taj odlomak govori o prorokovom poslanju u Ninivi. Jona je pozvao Ninivljane na obraćenje, naviještajući skoru kaznu: „Još četrdeset dana i Niniva će biti razorena“.

Jona, kao i Isus, kaže da će se vrijeme ispuniti, te da je već sada neizbježan Božji zahvat. Njegova poruka izgleda kao da ima prijeteći ton, no, zapravo, ima pozitivan smisao i stanovnici Ninive su ga razumjeli. Kada prorok naviješta Božje kazne, nakana nikada nije negativna, nego želi potaknuti ljude da djeluju kako bi izbjegli te kazne.

Prorokova je poruka izazvala iskreno obraćenje kod Ninivljana koji su napustili svoja zla djela i obratili se Bogu. U prvom čitanju stoji: „Ninivljani povjerovaše Bogu; oglasiše post i obukoše se u kostrijet, svi od najvećega do najmanjega“.

Bog je vidio da su se Ninivljani obratili od svojeg zlog ponašanja, te je mogao ostvarivati svoj plan koji je plan ljubavi i spasenja: „I sažali se Bog zbog nesreće kojom im bijaše zaprijetio, i ne učini“.

Isus je u evanđelju, isto ukazujući na hitnost, kazao: „Obratite se!“; i dodao: „Vjerujte evanđelju“. U toj poruci nije samo poziv na obraćenje, nego i navještaj Radosne vijesti, to jest da se Bog zauzima za naše spasenje, da na nas želi izliti svoju ljubav, te da od nas traži da uklonimo sve prepreke.

Bog nam hoće dati obilne milosti, želi promijeniti naš život kako bi bio lijep, plodan i pun radosti. Stoga moramo vjerovati u tu Radosnu vijest, u taj potpuno pozitivan navještaj . Naime, evanđelje je navještaj pobjede koja ljudima donosi mir i dobro.

U drugom čitanju sutrašnje liturgije riječi svetoga Pavla odražavaju, u određenom smislu, one Isusove iz evanđelja. Isus je rekao: „Ispunilo se vrijeme, približilo se kraljevstvo Božje!“, a apostol Pavao je kazao: „Vrijeme je kratko!“ To znači da Bog hoće ostvariti svoj plan ljubavi, zato na njega treba najviše misliti.

Budući da je vrijeme kratko, potrebno je obratiti se. Stoga je sveti Pavao napomenuo: „Preostaje da i oni koji imaju žene, žive kao da ih nemaju; koji plaču, kao da ne plaču; i koji se raduju, kao da se ne raduju; i koji kupuju, kao da ne posjeduju; i koji uživaju ovaj svijet, kao da ga ne uživaju, jer prolazi vanjski oblik ovoga svijeta“. Ta nam upozorenja mogu izgledati čudna, no, zapravo, pomažu nam shvatiti da moramo na pravu mjeru svesti vrijednost stvari i ne pridavati osobitu važnost zemaljskim stvarnostima. Pozvani smo živjeti u intimnom odnosu s Bogom. To je čudesna stvarnost koja za nas mora biti najvažnija stvar.

Bog nas želi spasiti i ispuniti svojom ljubavlju. To je jedina stvar koja vrijedi. Sve su druge stvari relativne, nemaju apsolutnu vrijednost; stoga ih moramo smjestiti na njihovo pravo mjesto. Jedina apsolutna vrijednost jest Božja ljubav koja nam se objavljuje kako bi preobrazila cijeli naš život.

Moramo se odreći svih tih posesivnih sklonosti koje nas vežu uz zemaljsko, uz stvari i vrijednosti koje zaista nisu važne. Naš plač i naša radost moraju biti svedeni na pravu mjeru, te ih moramo gledati s određenim odmakom. Naime, oni nisu bitne stvari u našem životu. Često plačemo zbog razloga koji zaista toga nisu vrijedni i radujemo se zbog razloga koji su prilično površni. Međutim, morali bismo plakati samo zbog onoga što nas odvaja od Boga i radovati se samo zbog onoga što nas ujedinjuje s njim. Zbog toga se uvijek moramo obraćati. Moramo se odreći svojih negativnih sklonosti, kako bismo omogućili svoje iskreno i istinsko jedinstvo s Bogom.

Evanđelje nam sutrašnje liturgije govori kako je Isus odmah nakon navještaja pozvao prve učenike. Evanđelist Marko na bitan i jednostavan način govori o tom pozivu. Isus je prolazio, vidio je dva muškarca, Šimuna i Andriju, potom Ivana i Jakova, koji su bili zaokupljeni svojim redovitim poslom. Prva su dvojica na moru bacali mreže, a druga su dvojica krpali mreže. Isus im je kazao: „Hajdete za mnom!“ I oni su odmah sve ostavili i pošli za njim“.

Ti su prizori Isusovog poziva učenicima temeljni za sve kršćane. Naravno, nisu svi pozvani Isusa slijediti kao apostoli, to jest ostaviti vlastito zanimanje kako bi postali navjestitelji evanđelja, no svi su pozvani slijediti Isusa. Tu postoji sličnost s onim kada sveti Pavao u drugom čitanju ističe da je u našem životu jedino važno slijediti Isusa. Naši planovi moraju biti usmjereni u skladu s nasljedovanjem Isusa.

Svoj zadatak moramo obavljati u skladu s Isusovim pozivom. Način na koji radimo stvari, važniji je od stvari koje činimo. Kršćanska domaćica koja se s ljubavlju prema Bogu posvećuje služenju u kući, više vrijedi od političara koji drži važne govore i ima veliku vlast, ali je izvršava pridajući sebi važnost.

Stvari vrijede toliko koliko su učinjene vjerno Isusovom pozivu. Prije nego što donesemo odluku, moramo uvijek nastojati shvatiti što Gospodin od nas hoće i traži da učinimo. Tako ćemo moći potpuno živjeti u njegovoj ljubavi.

Svaki se kršćanin mora neprestano odricati vlastite sebičnosti kako bi prihvatio Isusovu ljubav. Mora se odreći svojih briga kojima se previše usredotočio na sebe, kako bi mogao prihvatiti univerzalne brige Kristove milosrdne ljubavi. Tako će se svijet, malo po malo, preobraziti. Naime, Isus je došao svojom ljubavlju promijeniti svijet. Zato je potrebno da njegov poziv prihvati mnogo ljudi i da budu poslušni njegovim nadahnućima. Tako će, malo po malo, moći promijeniti svijet, darujući im mir, radost i ljubav. 

Ovdje poslušajte prilog: Razmišljanje o minim čitanjima 3. nedjelje kroz liturgijsku godinu
23 siječnja 2021, 13:40