Traži

Portugal. Nove smjernice biskupa za zaštitu maloljetnika i ranjivih odraslih osoba

Od 1. siječnja u Portugalu su na snazi nove smjernice biskupa za zaštitu maloljetnika i ranjivijih odraslih osoba, koje su 13. studenoga odobrene na plenarnom zasjedanju Portugalske biskupske konferencije, a koje su ažurirane prema novim odredbama pape Franje i Svete Stolice

Lisa Zengarini - Vatikan; Ivana Čičmir - Split

Maloljetnici i ranjive odrasle osobe prioritet su za društvo i za Crkvu, osim toga, čvrsto i jasno odbijanje svakog slučaja zlostavljanja čin je pravde i potvrđivanje vrijednosti evanđelja u skladu s kršćanskom tradicijom. Portugalski su biskupi to ponovili u dokumentu koji se poziva također na motu proprij "Vos estis lux mundi" (Vi ste svjetlost svijeta) iz 2019. godine i noviji priručnik „Vademecum“ koji odgovara na glavna pitanja o postupanju sa slučajevima seksualnog zlostavljanja maloljetnika koje su počinili pripadnici klera, a koji je objavio Zbor za nauk vjere 16. srpnja 2020. godine. Prioritet je – ističe se u dokumentu – sprječavanje zlostavljanja, čak i kada se nasilje događa putem digitalnih sredstava, te ga treba provoditi u suradnji s drugim institucijama.

Prateći upute Svete Stolice, smjernice posvećuju poseban odjeljak pravilima postupanja u slučajevima seksualnog zlostavljanja kako bi se saslušalo, pratilo i osiguralo odgovarajuću medicinsku, duhovnu i društvenu pomoć žrtvama zlostavljanja i njihovim obiteljima kroz crkvene aktivnosti. Od biskupā se traži da u svoja biskupijska povjerenstva zadužena za zaštitu maloljetnika, uključe stručnjake iz različitih područja sprječavanja, osposobljavanja, praćenja i slušanja, kako za maloljetnike i ranjive odrasle osobe, tako i za njihove skrbnike. Kao i do sada – stoji u tekstu – Crkva će surađivati s društvom i njegovim civilnim vlastima; obratit će pažnju na sve prijave i odgovorit će transparentno i brzo nadležnim tijelima u bilo kojoj situaciji koja se odnosi na zlostavljanje djece, poštujući prava pojedinaca, te uključujući njihov ugled i načelo pretpostavke nevinosti.

S ciljem da vjernicima, počevši od djece, adolescenata, mladih i najugroženijih, osigura „zdravo i sigurno okruženje u Crkvi“, Portugalska biskupska konferencija također zahtijeva posebnu izobrazbu za pastoralne djelatnike, osobitu pozornost pri odabiru kandidata za svećeništvo i posvećeni život, čija formacija mora uključivati zdrav psihološki i emocionalni razvoj, te učinkovite mehanizme za praćenje slučajeva zlostavljanja, od trenutka njihovog prepoznavanja ili prijave do zaključenja kanonskih, građanskih i pastoralnih postupaka. Osim toga, nove smjernice zahtijevaju, tamo gdje to još nije slučaj, pažljivo ispitivanje primjerenosti kandidata za rad s maloljetnicima, zaređenima ili laicima, ne isključujući mogućnost traženja civilnih potvrda ili sudskoga registra. Katoličke zajednice su sa svoje strane pozvane pružiti informacije o tome kako komunicirati s maloljetnicima i ranjivim odraslima, ne samo o zabranjenom ponašanju, već i o ponašanjima koja vrednuju sigurno međudjelovanje puno poštovanja.

Kako se ističe u dokumentu, pastoralni radnici, svećenici ili laici, moraju uvijek biti na vidljivim mjestima kad su s maloljetnicima i ranjivim odraslima te trebaju koristiti potrebnu razboritost u komunikaciji s maloljetnicima i ranjivim odraslima, osobno ili putem telefona, digitalnih ili drugih sredstava. Osim neprikladnoga ponašanja sa seksualnim konotacijama, smjernice strogo zabranjuju primjenu bilo kakve vrste tjelesnog kažnjavanja maloljetnika i ranjivih odraslih osoba.

07 siječnja 2021, 15:32