Traži

Pater Alan Modric, DI, novi duhovnik Zavoda svetoga Jeronima u Rimu Pater Alan Modric, DI, novi duhovnik Zavoda svetoga Jeronima u Rimu 

Pater Alan Modrić, DI, imenovan duhovnikom Zavoda svetoga Jeronima u Rimu

Predsjednik Biskupske komisije za Papinski hrvatski Zavod sv. Jeronima u ak. godini 2020./2021., msgr. Tomo Vukšić, vrhbosanski nadbiskup koadjutor i apostolski upravitelj Vojnog ordinarijata u Bosni i Hercegovini, u ime hrvatskih je biskupa u srijedu, 27. siječnja 2021., imenovao isusovca p. Alana Modrića, profesora kanonskoga prava na Papinskom sveučilištu Gregoriana, novim duhovnikom Papinskog hrvatskog zavoda sv. Jeronima u Rimu.

Predsjednik Biskupske komisije za Papinski hrvatski Zavod sv. Jeronima u ak. godini 2020./2021., msgr. Tomo Vukšić, vrhbosanski nadbiskup koadjutor i apostolski upravitelj Vojnog ordinarijata u Bosni i Hercegovini, u ime hrvatskih je biskupa u srijedu, 27. siječnja 2021., imenovao isusovca p. Alana Modrića, profesora kanonskoga prava na Papinskom sveučilištu Gregoriana, novim duhovnikom Papinskog hrvatskog zavoda sv. Jeronima u Rimu.

P. Modrić će u službi zavodskoga duhovnika naslijediti p. Mihálya Szentmártonija, DI, koji je tu službu vršio tijekom gotovo punih 20 godina, od 30. rujna 2001. do danas.

P. Alan Modrić rođen je 1975. godine u Zagrebu u kojemu je završio osnovnu školu i gimnaziju. Nekoliko je godina studirao na Pravnom fakultetu zagrebačkog sveučilišta. Nakon dugog promišljanja i pažljivog razlučivanja odlučio se za duhovni poziv te 2001. godine ušao u Družbu Isusovu. Prve je redovničke zavjete položio 2003. godine, nakon dvije godine novicijata u Zagrebu. Dvogodišnji filozofski studij završio je 2005. godine na tadašnjem Filozofskom Fakultetu Družbe Isusove (danas Fakultetu filozofije i religijskih znanosti) u Zagrebu, nakon kojega odlazi u Osijek na dvogodišnje razdoblje apostolskog rada u tamošnjoj isusovačkoj rezidenciji i Isusovačkoj klasičnoj gimnaziji. Godine 2007. dolazi u Rim na studij teologije na Papinskome sveučilištu Gregoriana, koji je završio 2010. godine.

Za svećenika je zaređen u Zagrebu, po rukama biskupa mons. Valentina Pozaića, na svetkovinu sv. Ignacija Lojolskog, 31. srpnja 2010. godine. Iste je godine upisao poslijediplomski studij iz kanonskog prava na Gregoriani. Godine 2013. postiže titulu magistra kanonskoga prava (licencijat), a titulu doktora 2017., kada započinje službu profesora na istome sveučilištu, na kojemu predaje kolegije povezane s hijerarhijskim uređenjem Crkve sve do danas. U akademskoj godini 2019./2020. boravio je u Meksiku, u sklopu posljednjeg perioda svoje redovničke formacije, tzv. „treće probacije“ (kušnje), nužnoga za polaganje posljednjih zavjeta.  

Službu zavodskoga duhovnika, s mandatom na pet godina, p. Modrić će preuzeti na Pepelnicu, 17. veljače 2021. godine.

28 siječnja 2021, 16:15