Traži

Započela Molitvena osmina za jedinstvo kršćana - Bog u središtu

„Ostanite u mojoj ljubavi i donosit ćete mnogo roda“ (usp. Iv 15, 5-9), tema je o kojoj su Crkve i kršćanske vjeroispovijesti pozvane razmišljati od 18. do 25. siječnja, još snažnije zazivajući duha zajedništva. Ekumenska zajednica monahinja iz Grandchampa, u Švicarskoj, pripremila je priručnik, ali će te dane živjeti kao nikada do sada, jer sestre moraju biti u izolaciji. Obećale su da će zbivanja pratiti on line i na Facebook stranici

Antonella Palermo; Ariana Anić - Vatikan

Sutra je važan dan – tim je riječima papa Franjo jučer na kraju podnevnoga nagovora najavio današnji početak Molitvene osmine za jedinstvo kršćana, pozivajući sve da složno mole kako bi se ispunila Isusova želja: 'Da svi budu jedno' (Iv 17,21). Jedinstvo, koje je uvijek veće od sukoba – istaknuo je Papa.

Tjedan molitve, koji tradicionalno traje od blagdana Katedre svetoga Petra do blagdana Obraćenja svetoga Pavla, ove se godine održava pod biblijskim motom „Ostanite u mojoj ljubavi i donosit ćete mnogo roda“, uzetim iz Ivanova Evanđelja (usp. Iv 15, 5-9). Razdoblje između spomenuta dva blagdana, na sjevernoj se Zemljinoj polutki svake godine podudara s vremenom od 18. do 25. siječnja, dok na jugu, gdje je u siječnju vrijeme odmora, tjedan molitve Crkve održavaju u neko drugo vrijeme, primjerice u vrijeme Duhova, koje je isto tako simbolično za jedinstvo Crkve. U Rimu će Papa, kao uvijek, na kraju Molitvene osmine, 25. siječnja, u bazilici svetoga Pavla izvan zidina predvoditi slavlje Večernje, zajedno s predstavnicima drugih kršćanskih zajednica.

Priručnik koji upućuje na načine na koje valja moliti, u ekumenskom duhu u ovo snažno vrijeme, od 1968. godine pripremaju Povjerenstvo Vjera i konstitucija Ekumenskoga vijeća Crkvi i Papinsko vijeće za promicanje jedinstva kršćana. Od 1975. godine ti se tekstovi – biblijska čitanja, komentari i molitve za svaki dan molitvene osmine – pripremaju na temelju nacrta koji osmisli neka lokalna ekumenska skupina, svake godine u drugoj zemlji. Priručnik se nudi uz napomenu da ga se, gdje je to moguće, prilagodi lokalnim običajima, uz posebnu pozornost na liturgijsku praksu u njezinom društveno-kulturnom kontekstu, kao i na ekumensku dimenziju.

U monastičkoj Zajednici iz Grandchampa u Švicarskoj, kojoj je povjerena priprema tekstova za ovogodišnji priručnik, sada živi 50-ak sestara različitih kršćanskih tradicija iz raznih zemalja. Utemeljena u prvoj polovici XX. stoljeća, od samoga je početka njegovala veze sa Zajednicom iz  Taizéa, kao i s ocem Paulom Couturierom, ključnim likom u povijesti Molitvene osmine za jedinstvo kršćana.

Redovnice su, zbog koronavirusa, od 5. siječnja prisiljene biti u izolaciji. Naučene živjeti karizmu otvorenosti za dijalog i susret, sa žalošću su morale reorganizirati zajednički život; sada, naime mogu moliti samo svaka u svojoj sobi, morale su zatvoriti vrata za prihvat, te odgoditi predviđena slavlja. Međutim, u podne svakoga dana zvona i dalje zvone, jer – kako ističu – pandemija ne može zaustaviti molitvu. Sestre pozivaju da se njihove novosti prate na mrežnoj stranici koju redovito obnavljaju. Možda je ovo vrijeme prigoda za njegovanje osobne molitve i za dublje proživljavanje teme koju smo pripremili [za molitvenu osminu] – stoji na njihovu Facebook profilu.

18 siječnja 2021, 14:11