Traži

Među vama stoji koga vi ne poznate (Iv 1,6-8.19-28). Među vama stoji koga vi ne poznate (Iv 1,6-8.19-28). 

Razmišljanje uz misna čitanja 3. nedjelje došašća

Među vama stoji koga vi ne poznate (Iv 1,6-8.19-28).

Ivica Hadaš - Vatikan

Evanđelje nam sutrašnje liturgije prikazuje svjedočanstvo Ivana Krstitelja: „On dođe kao svjedok da posvjedoči za svjetlo da svi vjeruju po njemu“.

Ivanovo je svjedočanstvo u prvom dijelu u kojem imamo primjer onoga što se zove „samozataja“, negativno svjedočanstvo. Nijekati vlastitu važnost i odricati se sebe, neophodno je ponašanje kako bismo sva raspoloživa mjesta prepustili Gospodinu.

Svatko je od nas sklon misliti o sebi da je gospodar, spasitelj vlastitog života i pridavati si veliku važnost. U tom slučaju Gospodin nam ne može dati svoje darove i ne može nas spasiti, jer u nama nema mjesta za njega. Međutim, da bismo se pripremili za svetkovinu Božića, moramo u sebi osloboditi prostor, kako bi bilo mjesta za Gospodina.

Ivan Krstitelj ima tu poniznost i to pokazuje na vrlo odlučan način. Evanđelje nas izvještava kako k njemu iz Jeruzalema dolaze svećenici i leviti da bi ga ispitivali, jer je njegovo poslanje izazivalo zbunjenost. Naime, povukao se u pustinju kako bi živio vrlo isposnički i kako bi poticao ljude da se obrate.

Svećenici i leviti su ga pitali: „Tko si ti?“ Ivan u tom trenutku nije odgovorio na to pitanje, nego na jedno koje oni nisu postavili, a koje je, zapravo, bilo njihovo pravo pitanje: „Ja nisam Krist“. Ivan je naslutio da misle da je on Mesija, to jest Krist ili da to on misli za sebe. Zato odmah razjašnjava stvar: „Ja nisam Krist“.

Stoga ga pitaju: „Što dakle? Jesi li Ilija?“ Prorok Ilija, kako je najavio prorok Malahija u ime Božje, treba se vratiti kako bi pripremio odlučujući Božji zahvat koji su svi Židovi čekali. Ivan je odgovorio negativno: „Nisam“. Što se tiče Ivana, anđeo je Zahariji u Lukinom evanđelju objavio: „Ići će pred njim u duhu i sili Ilijinoj“, to jest proročkim ponašanjem sličnim Ilijinom. No sa svoje strane, Ivan Krstitelj priznaje da nije Ilija.

Židovi su čekali još jednu osobu. U Knjizi Ponovljenog zakona Bog je obećao da će svojem narodu dati proroka sličnog Mojsiju. Ipak, u skladu sa svjedočanstvom Staroga zavjeta, taj prorok još nije došao. Naime, na kraju Ponovljenog zakona pisac kaže: „Ne pojavi se više prorok u Izraelu ravan Mojsiju“. Dakle, Židovi nisu čekali bilo kakvog proroka, nego „proroka“ kojega je Bog svečano navijestio u Ponovljenom zakonu. No Ivan Krstitelj je jasno rekao da nije taj prorok.

Stoga ga svećenici i leviti pitaju: „Pa tko si da dadnemo odgovor onima koji su nas poslali? Što kažeš sam o sebi?“. Ivan Krstitelj u tom trenutku daje pozitivan odgovor, ali vrlo ponizan. Ne kaže da je netko važan, nego samo da je glas: „Ja sam glas koji viče u pustinji: Poravnite put Gospodnji! – kako reče prorok Izaija“. Cijelo se Ivanovo poslanje može sažeti u tome da je on taj glas koji poziva da pripremimo put Gospodinu. Treba pripremiti Božji put ili još točnije Mesijin put.

Svećenici i leviti koji su poslani iz Jeruzalema još ga pitaju: „Zašto onda krstiš kad nisi Krist, ni Ilija, ni Prorok?“ Ivan Krstitelj ponovo vrlo ponizno odgovara: „Ja krstim vodom“. Tako priznaje da njegovo krštenje nema veliku vrijednost. Potom kaže: „Među vama stoji koga vi ne poznate – onaj koji za mnom dolazi, komu ja nisam dostojan odriješiti remenje na obući“. Tu sebe opisuje kao prethodnika, kao onoga koji prethodi važnijoj osobi od njega, Isusu, Mesiji.

Ivan nam zatim kaže da će taj koji za njim dolazi krstiti Duhom Svetim, to jest bit će to zaista djelotvorno krštenje. Ivanovo je krštenje ono koje izražava samo iščekivanje milosti, no koje ne daje tu milost. Međutim, Isusovo krštenje daje milost, daje Duha Svetoga, potpuno obnavlja osobu korjenito je čisteći od svih njezinih grijeha i udjeljujući joj božansko sinovstvo.

Pozvani smo diviti se i oponašati Ivanovu poniznost. Moramo se pripremiti za Božić ponašanjem koje je slično njegovom, priznajući svoju nesposobnost da se sami spasimo i da smo potpuno potrebiti našega Spasitelja.

Prvo čitanje sutrašnje liturgije na jasniji način opisuje Spasiteljevo poslanje. Sam Krist u Izaijinom proroštvu kaže: „Duh Gospodnji na meni je, jer me Gospodin pomaza“. Židovski pojam „mesija“, znači „pomazanik“, onaj koji je posvećen pomazanjem. Stoga se Izaijino proroštvo odnosi na Mesiju.

Poslan je „blagovjesnikom biti siromasima, iscijeliti srca slomljena; zarobljenicima proglasiti slobodu, sužnjima oslobođenje; proglasiti godinu milosti Gospodnje“. Mesija donosi radosnu vijest siromašnima, onima koji su slomljena srca, potlačenima i svim ljudima. Isusovo se djelo sastoji u tom oslobađanju od grijeha i potlačenosti. Došao je svim ljudima ponovo dati dostojanstvo i slobodu djece Božje koje samo On može dati.

Sveti Pavao nas u drugom čitanju sutrašnje liturgije poziva da pripremamo „dolazak Gospodina našega Isusa Krista“, čuvajući se besprijekornima milošću Božjom. Apostol Pavao nas potiče na tri stava koji bi trebali biti naši uobičajeni stavovi: trajna radost, ustrajna molitva i neprestano zahvaljivanje. Sveti Pavao kaže: „Jer to je za vas volja Božja u Kristu Isusu“, a to vrijedi i za nas.

Prvi je stav: „Uvijek se radujte!“ Uvijek se moramo radovati, pa i onda kada stvari ne idu u skladu s našim očekivanjima. Naime, veliki nam je razlog radosti to što znamo da nam dolazi Spasitelj. To je radost nade, no i radost zbog dobara koja smo već od njega primili.

Drugi je stav da se ta radost temelji na ustrajnoj molitvi. Apostol Pavao kaže: „Bez prestanka se molite!“ Po molitvi možemo ući u neprestani odnos s Bogom koji je za nas izvor istinske radosti.

Treći stav koji sveti Pavao pokazuje jest zahvalna ljubav: „U svemu zahvaljujte!“ Naime, Bog je prema nama vrlo velikodušan i mi smo uvijek pozvani zahvaljivati za njegova dobročinstva, za njegovu ljubav i živjeti u neprestanom zahvaljivanju.

Radost, molitva i zahvalnost, tri su stava kojima se trebamo pripremati za Božić. Molimo Gospodina tijekom sutrašnje euharistije da otvori naše srce za svoju milost, kako bismo mogli živjeti ta tri stava. 

Ovdje poslušajte prilog: Ramišljanje uz misna čitanja 3. nedjelje došašća
12 prosinca 2020, 13:06