Traži

Integracija migranata u hrvatsko društvo uz pomoć JRS-a Integracija migranata u hrvatsko društvo uz pomoć JRS-a 

Potpisan Sporazum o suradnji između HUP-a i JRS-a

Hrvatska udruga poslodavaca i Isusovačka služba za izbjeglice sklopili su krajem studenog Sporazum o suradnji kojim će se pružiti institucionalna podrška integracijskom procesu državljana trećih zemalja u hrvatsko društvo i omogućiti njihovo lakše zapošljavanje, odnosno olakšati ulazak u tržište rada.

Martina Prokl Predragović (JRS) - Zagreb

Hrvatska udruga poslodavaca i Isusovačka služba za izbjeglice sklopili su krajem studenog Sporazum o suradnji kojim će se pružiti institucionalna podrška integracijskom procesu državljana trećih zemalja u hrvatsko društvo i omogućiti njihovo lakše zapošljavanje, odnosno olakšati ulazak u tržište rada.

Posljednjih godina svjedočimo pojačanim migracijskim kretanjima prema zemljama Europske unije što ima snažne posljedice i za Republiku Hrvatsku i okolne zemlje. Putem aktivne međusobne suradnje, HUP i JRS žele potaknuti razvoj pozitivnih aspekata tog fenomena. Poznato je da je jedan od najvažnijih aspekata kvalitetne integracije u bilo koje društvo zapošljavanje, stoga je poslodavačka zajednica važna karika u ovom procesu. Također, poslodavci su i u ovoj krizi bili suočeni s nedostatkom radne snage u određenim zanimanjima za koja ne postoji interes domaćih radnika i u tom je području ovim sporazumom otvoren prostor za suradnju HUP-a i Isusovačke službe za izbjeglice. Do danas je ostvaren niz kvalitetnih primjera uspješnog zapošljavanja migranata, a neki od njih bit će predstavljeni na konferenciji koju HUP planira organizirati zajedno s JRS-om početkom iduće godine.

„Samo uspješnom integracijom možemo migracije učiniti stvarnom prilikom za sve: za građane, za poslodavce i čitavo društvo. Važno je izgraditi uspješan sustav integracije (administrativne, edukacijske, logističke i psiho-socijalne) s ciljem sprečavanja mogućih negativnih aspekata imigracije. Nužno je kontinuirano unaprjeđivati zakonodavni okvir, propise, politike, mjere i aktivnosti prema ovoj ciljanoj skupi te provoditi aktivnosti u cilju boljeg razumijevanja imigranata o institucionalnom okviru i vlastitim pravima, ostvarivanju socijalne i zdravstvene zaštite te pronalasku adekvatnog smještaja i zaposlenja“ – izjavio je dr.sc. Damir Zorić, glavni direktor HUP-a

„Isusovačka služba u Hrvatskoj ima puno iskustva u području pružanja podrške, edukacije i integracije stranaca u društvo i na tržište rada. Kroz trenutnu društveno–ekonomsku situaciju uviđamo da je nužno migracije, kao najveći izazov sadašnjice, promatrati i kao mogući dobitak i doprinos, ukoliko upravo na ovakve konkretne i dokazano isplative načine pružamo podršku te promičemo integraciju i uključivost. Tako zajedno idemo prema kreiranju suvremenog, solidarnog te ekonomski, demografski i socijalno održivog društva. Kroz naše programe prekvalifikacije i zapošljavanja prošlo je već više od stotinjak osoba – mnoge su od njih pronašle posao i poslodavci su, kao i sami migranti ali i čitava zajednica, vrlo zadovoljni. Ti primjeri dobre prakse svjedoče kako je uz početnu podršku i kulturnu medijaciju te edukaciju moguće ostvariti dugoročne i učinkovite suradnje od kojih dobre plodove ubire čitavo društvo“ – naglasio je p. Stanko Perica, SJ, ravnatelj Isusovačke službe za izbjeglice u jugoistočnoj Europi.

Globalna pandemija, kao i njezine ekonomske i druge posljedice, zasigurno će ostaviti traga na životima izbjeglica i migranata. Svi su oni već sada u dodatnom povećanom riziku od isključenosti, gubitka posla, siromaštva, stigmatizacije i zapostavljanja. Upravo u toj situaciji prepoznaje se dodatna vrijednost projekata koji uz osnaživanje, potiču i zagovaraju jednaka prava i mogućnosti, suradnju Vladinog i nevladinog sektora sa samim izbjeglicama i lokalnom zajednicom, predstavljanje i poticanje uključivog, solidarnog i pravednog društva, posebno osjetljivog za potrebe najranjivijih – što su sve preduvjeti za bolji i uspješni život u Hrvatskoj, kako samih izbjeglica, tako i društva koje ih prima.

Ovdje poslušajte prilog: Potpisan Sporazum između HUP-a i JRS-a
02 prosinca 2020, 13:37