Traži

Naslovnica zbornika radova povodom 75. rođendana biskupa Valentina Pozaića Naslovnica zbornika radova povodom 75. rođendana biskupa Valentina Pozaića 

O zborniku radova povodom 75. rođendana biskupa Valentina Pozaića

Godine 2020. objelodanjena je knjiga naslovljena ″Život biraj – Elige vitam″ a posrijedi je zbornik radova prigodom 75. rođendana mons. Valentina Pozaića. Izdavač je Filozofsko-teološki institut Družbe Isusove u Zagrebu, a zbornik su uredili isusovački profesori Ivan Antunović, Ivan Koprek i Pero Vidović. Autor predgovora je kardinal Josip Bozanić, nadbiskup zagrebački. Također valja reći da je prigodno slovo napisao i zadarski nadbiskup Želimir Puljić, predsjednik Hrvatske biskupske konferencije.

Marito Mihovil Letica - Zagreb

Dok se naš svijet odnosno planet Zemlja sve više globalistički ujedinjuje na jednoj razini – na drugoj smo svjedocima procesa dezintegracije, raspadanja. Naša postmoderna i postindustrijska, visoko tehnološki razvijena zapadna civilizacija – gdje se sve češće govori o ″post-istini″ i ″post-humanizmu″ – dovodi do nastanka čovjeka koji biva znanstveni div, a moralni patuljak. Obilježen je ″kulturom smrti″ te možemo slikovito reći da traži život na Marsu, a ubija ga na Zemlji.

Sveti papa Ivan Pavao II. svesrdno se i beskompromisno zauzimao za principijelnu obranu čovjekova života od začeća do naravne smrti. U enciklici ʺEvangelium vitaeʺ (ʺEvanđelje životaʺ), objelodanjenoj 1995., napisao je da se ″nalazimo pred golemim i dramatičnim sukobom između zla i dobra, između smrti i života, između ʹkulture smrtiʹ i ʹkulture životaʹ. Nalazimo se ne samo ʹispredʹ nego smo nužno ʹusredʹ tog sukoba; svi smo uključeni i svi smo sudionici s neizbježnom odgovornošću da se bezuvjetno odlučimo u korist životaʺ (br. 28).

U tu se borbu svim srcem i cijelim razumom u težnji za obuhvatnom istinom uključio isusovac, doktor znanosti i sveučilišni profesor, teolog i filozof bioetičar Valentin Pozaić, kojega je Ivan Pavao II. zbog njegovih velikih postignuća i zasluga u zaštiti života imenovao pomoćnim biskupom zagrebačkim. Godine 2020. objelodanjena je knjiga naslovljena ″Život biraj – Elige vitam″ a posrijedi je zbornik radova prigodom 75. rođendana mons. Valentina Pozaića. Izdavač je Filozofsko-teološki institut Družbe Isusove u Zagrebu, a zbornik su uredili isusovački profesori Ivan Antunović, Ivan Koprek i Pero Vidović. Autor predgovora je kardinal Josip Bozanić, nadbiskup zagrebački. On uz ostalo ističe da su dvije riječi koje su preuzete za naslov ovoga zbornika usko vezane za poziv i crkveno služenje biskupa Valentina Pozaića, ″uz njegovo zauzimanje za čovjeka, Crkvu, narod i domovinu: ʹŽivot biraj – Elige Vitam!ʹ″. Kardinal Bozanić nadalje kaže da se Zbornikom izražava ″zahvala i očituju tragovi u životima ljudi što ih je ostavila i što ih unosi prisutnost jednoga čovjeka″.

Također valja reći da je prigodno slovo napisao i zadarski nadbiskup Želimir Puljić, predsjednik Hrvatske biskupske konferencije. Zaključuje rečenicama:

″Mons. Valentin Pozaić kao profesor i odgojitelj, te posebice kao biskup u duhu svojega gesla [ʹŽivot birajʹ] bio je vrlo aktivan u promicanju ′kulture života′. Ovaj prigodni zbornik izraz je zahvalnosti za njegov trud i zauzimanje da suvremene kršćanske obitelji u današnjemu svijetu budu ′svjetlo i ognjište života′. Ali i poziv svima da brane i poštuju život, te se zauzimaju za njegovo dobro, kako na osobnom, vjerskom i duhovnom, tako i na društvenom, zakonodavnom, političkom, socijalnom i medicinskom polju.″

Spomen-zbornik u čast mons. Valentina Pozaića sadrži više od 30 priloga odnosno članaka i obaseže više od 600 stranica. Sastavljen je od pet dijelova. Prvi je naslovljen citatom iz starozavjetne knjige ″Ponovljeni zakon″: ″Pred vas stavljam: život i smrt... Život, dakle, biraj! (Pnz 30,19). Drugi je dio naznačen naslovom ″Bioetika i medicinska etika″. Biblijske teme o životu obuhvaća treći dio. Četvrti nosi naslov ″Filozofski i pravni prilozi″. Peti i posljednji dio naslovljen je ″Sentire cum Ecclesia″, u značenju ′osjećati s Crkvom′, a to je izraz povezan s onim što sveti Ignacije Loyolski govori u ″Formuli Instituta″, temeljnome dokumentu Družbe Isusove.

Ivan Šestak autor je zapisa o biografiji i bibliografiji biskupa Valentina Pozaića. Doznajemo da je rođen 15. rujna 1945. u mjestu Selnici, koja pripada župi Marija Bistrica, u pobožnoj obitelji, od oca Janka i majke Agate, roditeljâ jedanaestero djece. Valentin Pozaić završio je sjemenišnu klasičnu gimnaziju u Zagrebu na Šalati, a nakon toga studij filozofije i zatim teologije na Filozofsko-teološkom institutu Družbe Isusove u Zagrebu na Jordanovcu. Godine 1973. zaređen je za svećenika isusovca. Na Papinskome sveučilištu Gregoriana u Rimu doktorirao je 1984. iz područja moralne teologije. Predavao je na Filozofsko-teološkome institutu u Zagrebu, a nakon toga i na tamošnjemu Filozofskom fakultetu Družbe Isusove, danas Fakultetu filozofije i religijskih znanosti. Profesor Pozaić bio je i gost predavač na Gregoriani u Rimu, a u više se navrata znanstveno i stručno usavršavao u Sjedinjenim Američkim Državama, Velikoj Britaniji i Španjolskoj. Član je i prestižnoga The Hastings Center za bioetiku, New York. Godine 1986. osnovao je u Zagrebu Centar za bioetiku te ga vodio sve donedavno, stalno obogaćujući njegovu djelatnost. K tome je i jedan od osnivača Hrvatskoga katoličkoga liječničkog društva. Ivan Šestak uz ostalo je napisao:

″Na blagdan Svijećnice, 2. veljače 2005., Sveti Otac Ivan Pavao II. imenovao je patra Valentina Pozaića pomoćnim zagrebačkim biskupom. Svoju je službu pod geslom ′Život biraj′ revno obnašao imajući pred očima slavu Božju, hrabri primjer blaženoga Alojzija Stepinca, kao i njegovu izjavu da se u ljubavi prema hrvatskom narodu ne da ni od koga natkriliti! I svoju je tešku bolest primio iz Božjih ruku kao Njegov pohod te o tome u svoj strpljivosti i drugima svjedočio. Apostolska nuncijatura u Republici Hrvatskoj objavila je 13. svibnja 2017. priopćenje u kojem je stajalo da je Sveti Otac Franjo zbog zdravstvenih razloga prihvatio ostavku na službi pomoćnoga biskupa Zagrebačke nadbiskupije preuzvišenoga mons. Valentina Pozaića.″

Valja reći i to da bibliografija mons. Pozaića obuhvaća više od 300 bibliografskih jedinica: knjiga, članaka, predgovora, recenzija i drugoga.

Naš biskup i profesor Valentin Pozaić zavrjeđuje otvorenu zahvalnost za bogatu i plodonosnu pastoralnu i znanstvenu djelatnost, kao i želje da mu Bog udijeli životnu snagu u svim kušnjama i izazovima. 

Ovdje poslušajte prilog: O zborniku radova povodom 75. rođendana biskupa Valentina Pozaića
27 prosinca 2020, 13:13