Traži

Catholic Charismatic Renewal International Service Catholic Charismatic Renewal International Service 

Dvije godine Charisa - Međunarodne službe Katoličke karizmatske obnove

Službu zajedništva među svim stvarnostima Katoličke karizmatske obnove želio je papa Franjo. Voditelj Charisa: "Naš je put pripremiti članove ove struje milosti kako bi shvatili da je Krštenje u Duhu Svetom doista most koji nas ujedinjuje s kršćanima koji su imali isto iskustvo"

Emanuela Campanile - Vatikan; Ivana Čičmir - Split

Naš je san nestati kad cijela Crkva otkrije krštenje u Duhu Svetom – tim je riječima Belgijanac Jean-Luc Moens, prvi voditelj Charisa, Međunarodne službe Katoličke karizmatske obnove, 6. lipnja 2019. godine, u prigodi susreta održanoga u Vatikanu u iščekivanju službenoga otvorenja te institucije, opisao novu stvarnost u službi Katoličke karizmatske obnove. Profesor je opisao značenje službenoga rođenja Charisa, svečano proslavljenoga međunarodnim susretom u Vatikanu na Pedesetnicu.

Statuti Charisa objavljeni su u Vatikanu 8. prosinca 2018. godine. Nova služba, stvorena na zahtjev samog pape Franje, pokrenuta je na Pedesetnicu 2019. godine kada se ovakva 2020. godina nije još mogla ni zamisliti. No, Charis, što na grčkom znači milost, nije se zaustavila.

Prvi plod je zajedništvo koje raste među svim izričajima Obnove u cijelom svijetu i u tome se očituje velika dobra volja, te da su mnogi otvoreni prema Papinoj odluci. Naravno, s bolešću Covid-19 nije bilo lako, kao što nikome nije. Sve smo trebali započeti internetskim putem. Prilikom bdijenja Pedesetnice, imali smo otprilike 300-400 ljudi povezanih kako bi se molili Duhu Svetom, slušali Papinu poruku te o njoj promišljali, posebno kada je Papa rekao da moramo odabrati hoćemo li izići iz ove pandemije bolji ili gori – objasnio je profesor Moens.

Dobili smo zadatak razvijati u Obnovi svijest o važnosti služenja siromašnima. Vidjeli smo da je Obnova u cijelom svijetu zaista započela s radom. Sa svima smo podijelili sve što smo znali i spoznali kako bismo stvorili zajedništvo i mrežu – rekao je te dodao – Naravno, zatvoreni smo u kući što nikome nije lako, no dogodilo se još nešto važno. Papa od nas traži obnovu i odgovornih, koje želi zvati slugama, a ne vođama. Stoga smo započeli online tečajeve: postoji tečaj o Božjoj riječi pod nazivom Logos, a u siječnju pokrećemo tečaj za sluge koji žele biti odgovorni. Također, pripremamo tečaj o ekumenizmu.

Sve je to dio prioritetā na koje nas je Papa upozorio. Stoga, naš je put pripremiti članove ove struje milosti kako bi shvatili da je Krštenje u Duhu Svetom doista most koji nas ujedinjuje s kršćanima koji su imali isto iskustvo – rekao je profesor Moens.

12 prosinca 2020, 15:50