Traži

Razmišljanje uz misna čitanja 34. nedjelje kroz liturgijsku godinu

„Kada Sin Čovječji dođe u slavi i svi anđeli njegovi s njime, sjest će na prijestolje slave svoje“ (Mt 25, 31)

Ivica Hadaš - Vatikan

Danas, na posljednju nedjelju liturgijske godine slavimo svetkovinu Krista Kralja svega stvorenoga. Cijeli će svijet u Kristu naći svoju puninu, a On ima pravo da mu budu poslušni svi ljudi. S druge strane, On je kralj koji se brine za dobro svih ljudi. Prvo nam čitanje današnje liturgije, iz Knjige proroka Ezekiela, Boga prikazuje kao pastira koji ide u potragu za svojim ovcama i koji se za njih brine, no i kao suca koji će suditi „između ovce i ovce, između ovnova i jaraca“. Evanđelje današnje liturgije preuzima i još više razvija tu perspektivu. U drugom čitanju današnje liturgije, iz Prve poslanice Korinćanima, sveti Pavao kaže: „Doista, on treba da kraljuje dok ne podloži sve neprijatelje pod noge svoje“.

Evanđelje se otvara veličanstvenim vidikom. Isus je siguran u svoju vlast, jer kaže: „Kada Sin Čovječji dođe u slavi i svi anđeli njegovi s njime, sjest će na prijestolje slave svoje“. Radi se o svečanom uvodu. Sin Čovječji koji je bio ponizan tijekom svojeg zemaljskog života, no koji je zapravo Božji Sin i ima pravo na najvišu slavu, dolazi sada u svojoj slavi sa svim svojim anđelima, jer njegova je slava nebeska i božanska. Sjeda na prijestolje svoje slave.

Možemo kontemplirati taj prizor. Nakon što je podnio muku, Isus je proslavljen i bio je pozvan sjesti s desne Ocu. Psalmist kaže: „Riječ Jahvina Gospodinu mojemu: 'Sjedi mi zdesna'“. Krist sada sjedi s desna Ocu, kao što kažemo u vjerovanju.

Ta se vlast Krista proslavljenoga očituje u njegovoj vlasti da izvrši opći sud koji će biti kraj cijele ljudske povijesti. Pred njim su okupljeni svi narodi. Tu ponovo imamo univerzalan vidik. Isus svoju vlast izvršava razdvajajući jedne od drugih, kao što pastir razdvaja ovce od jaraca.

No ono što slijedi pokazuje da Isus svoju vlast stavlja u službu najmanjih, najsiromašnijih, najslabijih, najpotrebitijih i onih koji najviše trpe. To je objava Kristova kraljevstva. Isus se poistovjećuje sa svima koji su potrebiti, koji trpe, koji su u životnim poteškoćama, kako bi nas potaknuo da se brinemo i posvetimo svim tim ljudima. Stoga se Kristova vlast ne smije shvatiti kao ugnjetavajuća, nego kao vlast služenja. To je zaista izvanredna činjenica da se proslavljeni kralj poistovjećuje s najsiromašnijima i najpotrebitijim ljudima.  

„Tada će kralj reći onima sebi zdesna: 'Dođite, blagoslovljeni Oca mojega! Primite u baštinu Kraljevstvo pripravljeno za vas od postanka svijeta!'“ Sva se Isusova vlast ponovo očituje u toj svečanoj rečenici.

Potom se događa nešto što najviše iznenađuje. Isus kaže: „Ogladnjeh i dadoste mi jesti; ožednjeh i napojiste me; stranac bijah i primiste me; gol i zaogrnuste me; oboljeh i pohodiste me; u tamnici bijah i dođoste k meni“. Pravednici su iznenađeni, ne sjećaju se da su bili tako velikodušni prema Isusu, da su ga susreli u takvim potrebama i stoga pitaju: „Gospodine, kada te to vidjesmo gladna i nahranismo te; ili žedna i napojismo te?...“.

Isusov je odgovor jednostavan: „Zaista, kažem vam, što god učiniste jednomu od ove moje najmanje braće, meni učiniste!“ Tako pokazuje svoju veliku dobrotu i brigu za sve ljude koji se nalaze u teškoćama.

Bog, u prvom čitanju, po proroku Ezekielu obećava da će tražiti svoje ovce i da će brinuti o njima: „Sam ću pasti ovce svoje i sam ću im dati počinka“. Tako se očituje sva njegova dobrota. Ta dobrota koja je bila obećana, Isusovim dolaskom i njegovim načinom poistovjećivanja s ljudima koji su u teškoćama i potrebama postala je stvarnost.

Bog po proroku Ezekielu obećava: „Potražit ću izgubljenu, dovesti natrag zalutalu, povit ću ranjenu i okrijepiti nemoćnu, bdjeti nad pretilom i jakom – past ću ih pravedno“. Isus to Božje obećanje ispunjava svojom brižnošću prema svim najmanjim, najslabijim i najprezrenijim ljudima. Isus kaže: „Što god učiniste jednomu od ove moje najmanje braće, meni učiniste!“

Potom u evanđelju imamo drugi dio suda koji kralj izvršava: „Odlazite od mene prokleti, u oganj vječni, pripravljen đavlu i anđelima njegovim! Jer ogladnjeh i ne dadoste mi jesti…“.

I u tom su slučaju ljudi iznenađeni, te kažu: „Gospodine, a kada te to vidjesmo gladna, ili žedna, ili stranca, ili gola, ili bolesna, ili u tamnici, i ne poslužismo te?“ No kralj odgovara: „Zaista kažem vam, što god ne učiniste jednomu od ovih najmanjih, ni meni ne učiniste“.

Na kraju svijeta sudit će nam se po ljubavi prema Isusu koju smo očitovali prema njegovoj braći i sestrama koji su svi ljudske osobe. Isusovo kraljevstvo jest kraljevstvo ljubavi koje svuda želi širiti ljubav; djelotvornu ljubav, ne osjećajnu i površnu; ljubav koja se zaista stavlja u službu potrebitima; ljubav koja na sve načine preobražava svijet zahvaljujući pothvatima velikodušnog služenja.

Sveti Pavao u drugom čitanju kaže: „Doista, on treba da kraljuje dok ne podloži sve neprijatelje pod noge svoje“. Glavni je neprijatelj ljudska sebičnost koja se opire Kristovom kraljevstvu ljubavi. Isus neprestano djeluje u ljudskoj povijesti kako bi nas oslobodio sebičnosti i ispunio ljubavlju. On zaista kraljuje u srcu samo kada je ono oslobođeno sebičnosti i kada živi u djelotvornoj ljubavi koja nas potiče na služenje najpotrebitijima.

Kristovo će se kraljevstvo očitovati i njegovom konačnom pobjedom nad smrću. Sveti Pavao ističe: „Kao posljednji neprijatelj bit će obeskrijepljena smrt“. Pobjeda nad smrću već je ostvarena Isusovim osobnim uskrsnućem. No njegovo je uskrsnuće, kao što kaže sveti Pavao, samo prvina, prvi korak koji otvara put prema univerzalnom uskrsnuću. To će uskrsnuće objaviti punu pobjedu Krista nad smrću.

„I kada mu sve bude podloženo, tada će se i on sam, Sin, podložiti Onomu koji je njemu sve podložio“. Krist ne želi kraljevstvo za sebe nego za Očevu slavu. Nije pohlepan za vlašću, nego željan dati vlastiti život i raširiti ljubav na slavu Boga Oca.

Tako po tom širenju ljubavi, „Bog će biti sve u svemu“. Božji će plan biti upotpunjen, zahvaljujući djelovanju proslavljenog Krista. 

22 studenoga 2020, 12:24