Traži

Iznenađenje i nove odgovornosti u riječima budućih kardinala

Iznenađenje i osjećaj nove odgovornosti. Ti osjećaji proizlaze iz prvih riječi novoimenovanih kardinala koje su izrazili nakon što su se našli na popisu onih koje će papa Franjo uvrstiti u Kardinalski zbor na sljedećem konzistoriju 28. studenog

Vrlo je veliko iznenađenje bilo za mons. Enrica Ferocija, župnika crkve Božanske ljubavi, kada je saznao za kardinalsko imenovanje, dok je bio u sakristiji pripremajući se za slavlje svete mise. Protumačio sam to kao Papinu gestu koju nije učinio meni osobno, nego svim svećenicima u Rimu – rekao je za našu radijsku postaju te dodao – Uvijek se kaže da je svećenik onaj koji daje biskupu ruke kako bi dotaknuo Kristovo Tijelo koje je Božji narod. Eto, papa Franjo je želio zahvaliti za ruke brojnih svećenika. Vjerujem da je to tako, ja to tako tumačim, jer ne mislim da kao osoba zaslužujem to priznanje. Biti i dalje ono što je bio do sada, uvijek služeći Božjem narodu, želja je mons. Ferocija. 

Među 13 budućih kardinala čija je imena papa Franjo naveo u nedjelju u podnevnom nagovoru, nalazi se i nadbiskup Silvano Maria Tomasi, umirovljeni apostolski nuncij i stalni promatrač Svete Stolice pri Uredu Ujedinjenih naroda i specijaliziranim ustanovama u Ženevi, pri Svjetskoj trgovinskoj organizaciji i Međunarodnoj organizaciji za migracije. Nadbiskup Tomasi je izrazio iznenađenje, ali i radost pri pomisli da je to priznanje za zauzimanje, ne samo njegovo osobno, nego i zajednice koje je bio dio. Osim toga, budući je kardinal istaknuo da takva vijest nameće novu odgovornost u nastavku davanja prinosa za dobro Crkve.

To su Papine šale – bile su prve riječi koje je izgovorio fra Mauro Gambetti, nekoliko minuta nakon vijesti o njegovu imenovanju. Primam tu vijest sa zahvalnošću i radošću, u duhu poslušnosti Crkvi i služenju čovječanstvu, u ovo tako teško vrijeme za sve nas. Povjeravam svetom Franji svoj put i usvajam njegove riječi o bratstvu. Dar je to koji ću podijeliti sa svom djecom Božjom na putu ljubavi i samilosti prema bližnjem, našem bratu – rekao je fra Mauro. 

(Vatican News - aa)

26 listopada 2020, 15:04