Traži

vlč. dr. Petar Popović, svećenik Porečke i Pulske biskupije vlč. dr. Petar Popović, svećenik Porečke i Pulske biskupije 

Svećenik Petar Popović primio nagradu "Henri de Lubac" za 2020. godinu

Ove je godine nagrada "Henri de Lubac" dodijeljena Hrvatu, vlč. dr. Petru Popoviću, svećeniku Porečke i Pulske biskupije, koji je naslov doktora kanonskog prava stekao na Papinskom sveučilištu Sveti Križ u Rimu.

Arina Anić - Vatikan

Francuski institut «Centre Saint Louis» [santr san luí], uz pokroviteljstvo Francuskog veleposlanstva pri Svetoj Stolici, svake godine dodjeljuje nagradu dvjema izvanrednim doktorskim disertacijama u području teoloških znanosti, obranjenima na papinskim sveučilištima u Rimu, od kojih je jedna napisana na francuskom jeziku, a druga na nekom od četiriju službenih sveučilišnih jezika (talijanskom, engleskom, španjolskom i njemačkom). Time se želi nagraditi ozbiljnost i kvaliteta teološko-filozofskog promišljanja na papinskim sveučilištima, kao i odati počast velikom teologu, isusovcu, kardinalu Henriju de Lubacu.

Ove je godine ta nagrada dodijeljena Hrvatu, vlč. dr. Petru Popoviću, svećeniku Porečke i Pulske biskupije, koji je naslov doktora kanonskog prava stekao na Papinskom sveučilištu Sveti Križ u Rimu. Vlč. Popović je tijekom pripreme doktorata (2017.-2019.) obavljao službu asistenta na Fakultetu kanonskog prava na istom sveučilištu, a od 2019. godine radi kao docent na spomenutom fakultetu.

Nagradu je jučer (16. rujna 2020.), u prostorijama Francuskog veleposlanstva pri Svetoj Stolici u Rimu, osobno uručio predsjednik povjerenstva za dodjelu nagrade kardinal Paul Poupard, zajedno s veleposlanicom Francuske pri Svetoj Stolici Elisabeth Beton Delegue.

17 rujna 2020, 14:04