Traži

Naslovnica knjige don Fabija Rosinija "Samo ljubav stvara" Naslovnica knjige don Fabija Rosinija "Samo ljubav stvara" 

Osvrt na knjigu don Fabija Rosinija "Samo ljubav stvara: Milosrđe kao put do istinske sreće"

″Milosrđe je prvi Božji atribut. Ono je Božje ime. Nema situacijâ iz kojih ne možemo izići, nismo osuđeni utopiti se u živome pijesku.″ To su riječi pape Franje koje čitamo u knjizi ″Božje je ime milosrđe″, čije je hrvatsko izdanje objavio Verbum 2016. godine.

Marito Mihovil Letica - Zagreb

″Milosrđe je prvi Božji atribut. Ono je Božje ime. Nema situacijâ iz kojih ne možemo izići, nismo osuđeni utopiti se u živome pijesku.″ To su riječi pape Franje koje čitamo u knjizi ″Božje je ime milosrđe″, čije je hrvatsko izdanje objavio Verbum 2016. godine. U iskrenu razgovoru s vatikanistom Andreom Torniellijem papa se Franjo uz ostalo suočava s bitnim pitanjem odnosa između milosrđa, pravde i korupcije. A kršćane koji sebe nekritički i uznosito svrstavaju među ″pravednike″ podsjeća da je i papa čovjek kojemu je potrebno Božje milosrđe.

Kada govorimo o milosrđu, treba reći da je milosrdan ne samo Bog nego to može i treba biti i čovjek. ″Budite milosrdni kao što je Otac vaš milosrdan″ (Lk 6,36), riječi su Isusove koje čitamo u Lukinu evanđelju. Milosrđe proishodi iz Božje ljubavi i Njegove vjernosti ljudima; posrijedi je Božji ″hesed″, o čemu prorok Hošea kaže: ″Jer ljubav mi je mila, ne žrtve, / poznavanje Boga, ne paljenice″ (Hoš 6,6). Milosrđe je, možemo tako reći, dobrota u ljubavi i ljubav u dobroti; riječ je o činidbi i službi koju mi ljudi – jer se zovemo i jesmo djeca Božja – imamo činiti jedni drugima. Bog i njegovo milosrđe jesu izvor i uzor milosrđa koje su ljudi pozvani nasljedovati, dijeliti i umnažati među sobom.

Godine 2019. objavljena je knjiga ″Samo ljubav stvara: Milosrđe kao put do istinske sreće″. Autor je don Fabio Rosini, a za izdanje na hrvatskome jeziku pobrinula se nakladna kuća Verbum. U predgovoru je Marko Ivan Rupnik, slovenski isusovac, teolog i likovni umjetnik, među inim napisao:

″Fabio kaže već na samu početku: nismo mi ti koji čine djela milosrđa, ni duhovna ni tjelesna, zato što je Milosrđe Božje ime. Milosrđe primam od Boga pa onime što činim samo objavljujem Božje milosrđe. To je važna, ključna točka. Djelo je milosrđa objava onoga što smo primili. To je protok. Ja sam primio i zato ti možeš iskusiti Boga i njegovo postojanje po mojoj ljudskosti.″

Poznati talijanski svećenik Fabio Rosini u ovome duhovnom bestseleru polazi od toga da je suvremenome čovjeku milosrđe postalo nepoznanicom, a istodobno mu je potrebnije nego ikada prije. Često se u općim frazama govori o ljubavi, sreći, ″pozitivi″, činjenju dobra; govori se i o milosrđu, ali znamo li više uopće o čemu je riječ? Što su zapravo milosrđe, ljubav i sreća? Don Fabio upozorava na gotovo sveprisutnu pojavu brkanja milosrđa s općenitim suosjećanjem, oprostom ili prihvaćanjem u skladu s našim trenutačnim osjećajima. A milosrđe je nešto posve drugo, znatno više od toga. Milosrđe je čin, spoznaja, mudrost, briga; ono ne proizlazi iz čovjeka sama, nego je plod duboka i intimna odnosa s Bogom. Milosrđe je Božje djelo u nama.

Podastirući tumačenje djelâ duhovnoga milosrđa don Fabio uvjereno i uvjerljivo pokazuje da bez milosrđa ne možemo živjeti jer nam upravo dar milosrđa otvara vrata u istinsku sreću. A nju nam može pružiti samo istinska ljubav.

Ljubav je Božji dar, Božje očitovanje i poziv čovjeku na djelovanje – i stoga samo ljubav stvara. To čini i kada se čovjek potaknut Božjom ljubavlju žrtvuje za svojega bližnjeg, svojega suputnika i supatnika. Za naslov knjige – ″Samo ljubav stvara″ – autor je uzeo posljednje riječi svetoga Maksimilijana Kolbea, poljskoga franjevca koji je dragovoljno dao život da bi spasio drugoga čovjeka u zloglasnome logoru Auschwitzu. O tome Fabio Rosini kaže:

″Kako je to istinito, ljubav ne samo da pobjeđuje mržnju, nego svemu što činimo daje divan oblik. / Trebamo imati na umu ono temeljno u kršćanskome životu: nije prvenstveno važno što, nego kako. / Djela mogu biti bombastična, ali to su i svjetovne parade, a one svijet obmanjuju i ne dolaze od Boga. / Naša djela mogu biti i malena, ali rođena od Oca i iz slobode od vlastitoga ega. / Tada spašavaju svijet. Jer mu daju okus.″

″Ako se ne rađaju iz prisnosti s Bogom, ako ne proizlaze iz skrivenoga odnosa između nas i Boga, otkuda djela milosrđa dolaze? Što uopće mogu biti?″, pitanja su koja postavlja Fabio Rosini te nudi odgovore:

″Bit će samo horizontalno čovjekoljublje, ograničeno na osjećaj za pravdu i vlastiti perfekcionizam, ali ne će imati dubine, ne će dirnuti nutrinu. Djelima tjelesnoga i duhovnoga milosrđa potrebna je nevidljivost molitve. Ako nemam tu vezu, vezu koju mi daje ljubav, koja je stupanje u odnos s Presvetim Trojstvom i koju kao dijete tražim od Oca, tu ljubav koja je Duh Sveti, što mogu učiniti? U trojstvenome odnosu svaka Osoba čini da do izražaja dođe ona druga, to je istinska ljubav; na tome principu treba temeljiti djela milosrđa. Krist se zauzima kod Oca, a Duh Sveti nam to objavljuje. / Otkuda dolaze djela tjelesnoga i duhovnoga milosrđa? Cijelo ovo naše putovanje zamišljeno je kao rehabilitiranje djela milosrđa s horizontalne na vertikalnu razinu, od vidljivoga do nevidljivoga, od običnoga ljudskog do ljudskog koje je taknuto božanskim, od našega osjećajnog mucanja do milosrdne ljubavi koja je bogoslovna krjepost i Božji dar.″

U knjizi ″Samo ljubav stvara″ riječ je o milosrđu i njegovim surogatima, o tjelesnim i duhovnim djelima milosrđa. O djelima duhovnoga milosrđa govori se u sedam poglavlja kojih su naslovi: ″Dvoumna savjetovati″, ″Neuka poučiti″, ″Grješnika opomenuti″, ″Žalosna i nevoljna utješiti″, ″Uvrjedu oprostiti″, ″Strpljivo podnositi dosadne i neugodne osobe″, ″Za žive i mrtve Boga moliti″.

Don Fabio Rosini je bibličar, glazbenik, svećenik, pedagog, govornik. Rođen je 1961. u Rimu, gdje je doktorirao biblijsku teologiju na Papinskome biblijskom institutu. Danas je ravnatelj Ureda za zvanja Rimske biskupije, a u javnosti je poznat po pokretanju izvrsno prihvaćenoga projekta ″Deset riječi″ – katehezama na temelju Deset Božjih zapovijedi. O djelima duhovnoga milosrđa govorio je Fabio Rosini na Vatikanskome radiju, k tome ih je tumačio u izravnome susretu s mladima Rimske biskupije. Njegove riječi pretočene su u ovu autentično kršćansku i vrijednu knjigu dostojnu pohvale i preporuke. 

Ovdje poslušajte prilog: Osvrt na knjigu don Fabija Rosinija "Samo ljubav stvara: Milosrđe kao put do isinske sreće"
06 rujna 2020, 13:16