Traži

Belgija. „Krenimo zajedno“ – alternativno hodočašće mladih

Umjesto hodočašća u Lourdes, koje ove godine nije moguće zbog pandemije, Pastoral mladih Belgijske biskupske konferencije od 18. do 23. kolovoza organizira inicijativu u sklopu koje će mladi imati priliku donijeti pomoć, utjehu i duhovnu blizinu onima kojima je najpotrebnija

Isabella Piro; Mate Žaja – Vatikan

„Krenimo zajedno 2020.“ naslov je inicijative koja će se, u organizaciji Pastorala mladih Belgijske biskupske konferencije, održati od 18. do 23. kolovoza, a u sklopu koje će mladi belgijski katolici imati priliku staviti se u službu najpotrebitijih. Naime, svake godine u tom razdoblju belgijska katolička mladež obično hodočasti u marijansko svetište Lourdes u Francuskoj, no ove ih je godine u tome spriječila pandemija koronavirusa. Belgijski su biskupi stoga odlučili organizirati spomenutu akciju kao alternativu hodočašću, a cilj im ostaje isti: pružiti pomoć, utjehu i duhovnu blizinu onima koji se nalaze u teškoćama.

Kako stoji na internetskim stranicama Belgijske biskupske konferencije, to alternativno hodočašće omogućit će mnogim mladima u dobi između 12 i 30 godina da svjedoče svoju solidarnost na različite načine: moći će posjetiti starije osobe i one s invaliditetom, uputiti im telefonski poziv, razgovarati i moliti s njima, ali i zabaviti se i opustiti s vršnjacima. Spomenuta inicijativa nije jedina kojom Katolička Crkva u Belgiji prati mlade tijekom razdoblja pandemije.

U ožujku je, primjerice, Pastoral mladih u pokrajini Valonski Brabant na društvenim mrežama pokrenuo novu inicijativu usmjerenu na vjerski odgoj djece i adolescenata prisiljenih ostati u karanteni. U sklopu projekta „Izazovi“, namijenjenoga uzrastu od 11 do 13 i od 15 do 18 godina, svaki su tjedan djeci i mladima bila ponuđena dva virtualna susreta. Jedan je bio posvećen filmu te su sudionici bili pozvani pogledati i komentirati jedan od predloženih filmova, odgovarajući na ponuđena pitanja vezana uz vjeru. Na drugom su tjednom susretu djeca i mladi mogli podijeliti svoja razmišljanja o određenim temama, kao što je primjerice zaštita stvorenoga.

23 lipnja 2020, 14:09