Traži

trapianto_organi.jpg

Britanski biskupi objavili smjernice o darivanju organa

Britanski biskupi potaknuli su vjernike da razgovaraju s članovima obitelji kako bi donijeli svjesnu odluku o dobrovoljnom darivanju organa

Lisa Zengarini, Marco Guerra; Mate Žaja – Vatikan

U Velikoj Britaniji je u srijedu stupio na snagu novi zakon o darivanju i transplantaciji organa, na temelju kojega će se u budućnosti primjenjivati princip prešutnoga pristanka. Drugim riječima, ukoliko odrasla osoba, sposobna razumjeti, za života ne izrazi protivljenje, njeni će se organi i tkiva nakon smrti moći upotrijebiti za transplantaciju. Osim toga, novi zakon također uzima u obzir vjerska uvjerenja preminule osobe, kao i mogućnost protivljenja obitelji pokojnika koji se za života izjasnio za transplantaciju.

Engleski su i velški biskupi, u vezi s novim zakonom, primijetili da je Crkva uvijek poticala darivanje organa. Ipak, upozorili su da spomenuti sustav prešutnoga pristanka ugrožava pravo pojedinca na odluku, kao i koncept dara povezan s darivanjem organa. Kako bi razjasnila različite implikacije tog problema, Konferencija katoličkih biskupa Engleske i Walesa objavila je smjernice za vjernike koje se mogu preuzeti na njenim internetskim stranicama. Cilj je tih smjernica pružiti informacije koje će vjernicima pomoći donijeti svjesnu odluku – objasnio je biskup Paul Mason, šef Odjela biskupske konferencije za zdravstvo i mentalno zdravlje.

Biskup Mason je istaknuo da je važno razgovarati o darivanju organa s članovima vlastite obitelji kako bi oni bili svjesni odluke i mogli je poštovati. Osim toga, izrazio je nadu da će spomenute smjernice pomoći pri razgovoru o toj temi i donošenju informirane odluke za najmilije, kada za to dođe trenutak. Poručio je također da su zdravstvene vlasti zajamčile kako će se poštovati vjerska uvjerenja pokojnika i volja članova njegove obitelji o darivanju organa.

24 svibnja 2020, 13:12