Traži

Molitva, raspelo Molitva, raspelo 

Vjerom protiv straha

Vjera aktivira Božju moć u našoj nemoći pa se onda događaju čuda i u našem životu. Sada je prilika da aktiviramo svoju vjeru.

Mijo Nikić - Zagreb

U ovo vrijeme čitav je svijet na koljenima pred zaraznim koronavirusom. Svijet je nemoćan pred nevidljivom silom zaraznog virusa. U takvoj situaciji javlja se emocija straha koji se može pretvoriti u pravu paniku koja također može postati zarazna i opasna kao i virus. Strah i paniku izaziva opasnost pred kojom smo nemoćni. Međutim, mi kao vjernici nismo nikad nemoćni. Vjera je naša snaga. Vjera je moć u nemoći. Upravo ovaj strah pred nepoznatim virusom pokazuje nemoć naivnog vjerovanja New age da je čovjek Bog i da će samo svojim jakim željama i silama postići sve što zaželi. Čovjek je stvorenje, nije božansko biće i kao takav je pred mnogim izazovima nemoćan. Međutim, kad se čovjek u svojoj poniznosti obrati svemogućem Bogu, kad povjeruje u Njegovu moć i ljubav, tada Bog po našoj vjeri čini čudesa. Vjera aktivira Božju moć u našoj nemoći pa se onda događaju čuda i u našem životu. Sada je prilika da aktiviramo svoju vjeru. U nama spava ili možda drijema veliki vjernik. Ovaj strah od koronavirusa može biti blagoslov za mnoge da probude i ojačaju u sebi vjernika.

U bazilici Srca Isusova u Palmotićevoj ulici u Zagrebu, na glavnom oltaru nalaze se Isusove riječi: „Dođite k meni svi umorni i opterećeni i ja ću vas odmoriti“. Sada je vrijeme da još više povjerujemo u tu istinu i predamo se u ruke Božje, povjerujemo Isusovim riječima i dopustimo da nas Njegov duh, a to je Duh Sveti, naš Branitelj, Tješitelj i Iscjelitelj, prožme i vodi kroz život. Nije vrijeme za strah i paniku, nego za vjeru i solidarnu ljubav. Gustav Krklec u jednoj svojoj pjesmi kaže: „Guslara sretoh, bio je slijep. Al reče: Sinko, život je lijep. Zbunih se malko, zar zbilja lijep? Vidjet ćeš sinko, kad budeš slijep!“ Nevolje koje Bog dopušta nisu kazna, nego prilika da progledamo, da se vratimo svome Bogu, da otkrijemo pravi smisao svoga života, da Boga stavimo na prvo mjesto u svome životu. Daj, Bože, da u ovoj nevolji u kojoj se nalazi čitav svijet, mnogi progledaju, da im se otvore oči vjere. Pravi vjernik vjeruje da Bog ima našu sudbinu u svojim rukama. A Bog nam u Svetom pismu poručuje: „Ne bojte se, ja sam s vama“. „Pa da mi je i dolinom smrti proći, zla se ne bojim jer ti si sa mnom“, kliče psalmist, uvjeren da Bogu ništa nije nemoguće. U ovo vrijeme kad silom prilika moramo ostati u svojim domovima, iskoristimo tu priliku da uistinu više dođemo k sebi i vratimo se Bogu, da se više i usrdnije molimo, da čitamo Sveto pismo, budemo strpljivi i solidarni s onima koji trpe. Bog u koga vjerujemo ima moć svaku nevolju okrenuti na naše dobro. U to nas uvjerava i sv. Pavao kad kaže: „Onima koji ljube Boga, sve se okreće na dobro“. Daj Bože da tako svima nama bude.

Draga braćo i sestre u Kristu, na koncu donosim i poziv naših biskupa koji su svojim vjernicima uputili poseban proglas kako se kao vjernici trebamo ponašati u ovom času. Evo što nam naši biskupi na koncu proglasa poručuju: „Podsjećamo vjernike da nam je svima kršćanska dužnost posvjedočiti solidarnost i učiniti sve da bi se spriječilo širenje virusa. Pretvorimo ovu krizu u prigodu da, unatoč ovoj kušnji, u nadi budemo radosni, u nevolji strpljivi, u molitvi postojani (usp. Rim 12,12). Neka molitva, post i djela ljubavi ostanu obilježje ovoga korizmenog vremena, a molitva za zdravlje i blagoslov našega naroda i drugih hrvatskih građana u ovom izazovnom vremenu neka bude ustrajna“.

Ovdje poslušajte prilog: Vjerom protiv straha
07 travnja 2020, 10:05