Traži

Vatican News
Naslovnica knjige "Medicina u Bibliji" Naslovnica knjige "Medicina u Bibliji" 

Osvrt na knjigu Kršćanske sadašnjosti "Medicina u Bibliji"

Luciano Sterpellone u knjizi ″Medicina u Bibliji″ dohvaća se hrane i načina njezina pripremanja, svakodnevnih higijenskih mjera, odnosa među supružnicima, prakse obrezanja, brige za majku i njege djeteta, shvaćanja života i bolesti; podrobno i slikovito govori o naravi ″zala″ koja su pogodila Egipćane, o gubi i velikim epidemijama, sredstvima kojima su se u to doba liječile male i velike bolesti, o terapeutskoj uporabi vode i biljaka.

Marito Mihovil Leitica - Zagreb

″Brojne su rane što ih je čovjek zadao zemlji koja je više puta, u ravnodušju mnogih, pokazala svoju bol. U ovome svijetu koji Gospodin voli više nego mi, išli smo dalje punom brzinom, osjećajući se snažni i sposobni za sve″, rekao je uz ostalo papa Franjo dana 27. ožujka na praznome i kišom okupanome Trgu svetoga Petra. Papa je molio za zaustavljanje pandemije respiratorne bolesti COVID-19 uzrokovane korona virusom. Zatim je rekao: ″Pohlepni za profitom, pustili smo da nas potpuno obuzmu stvari i omami žurba. Nismo se zaustavili pred Tvojim pozivima, nismo se probudili pred svjetskim ratovima i nepravdama, nismo čuli krik siromaha i našega teško bolesnog planeta. Nastavili smo nesmiljeno dalje misleći da ćemo uvijek ostati zdravi u bolesnome svijetu. Sada, dok smo na nemirnome moru, zazivamo te: ʹProbudi se, Gospodine!ʹ.″

U enciklici ″Laudato siʹ″, koja govori o ″brizi za zajednički dom″, objelodanjenoj 2015. godine, papa Franjo se osvrće i na izvještaje o stvaranju u ″Knjizi Postanka″ te napominje da oni ″upućuju na to da se ljudski život temelji na tri tijesno povezana i isprepletena odnosa: s Bogom, s bližnjim i sa zemljom″ (br. 66). Ova tri bitna odnosa čovjek je raskinuo, a taj raskid je grijeh. ″Sklad između Stvoritelja, čovjeka i cijeloga stvorenog svijeta raskinut je zato što smo si umislili da možemo zauzeti Božje mjesto i odbili priznati se ograničenim stvorenjima″, napisao je papa Franjo u enciklici ″Laudato siʹ″. Upozorio je na 2. poglavlje ″Knjige Postanka″ gdje čitamo: ″Jahve, Bog, uzme čovjeka i postavi ga u edenski vrt da ga obrađuje i čuva″ (Post 2,15). Narušavanje sklada između ″obrađuje″ (ekonomije) i ″čuva″ (ekologije) čovjek danas osjeća bolnije nego ikada prije. Ugrožen je naš planet i s njime opstanak šumâ i pitke vode, biljnih i životinjskih vrsta, čega ne može biti pošteđen ni čovjek.

Dolazimo do pitanjâ: Je li kazna za čovjekovo narušavanje sklada između Boga, sebe i stvorenoga svijeta uz ostalo i pandemija bolesti COVID-19 koja u ovo vrijeme pogađa cijelo čovječanstvo? Što nam je činiti da se izbavimo, pronađemo spas za naš bolesni planet i ljudski rod? Papa je na praznome Trgu svetoga Petra o tome rekao, zazivajući Boga i obraćajući se čovjeku: ″Pozivaš nas da ovo vrijeme kušnje shvatimo kao vrijeme izbora. To nije vrijeme Tvojega suda, nego našega suda: vrijeme da se izabere što je važno, a što prolazno, da se odvoji ono što je potrebno od onoga što nije. Vrijeme je da tijek svojega života ponovno usmjerimo prema Tebi, Gospodine, i prema drugima.″

U izdanju Kršćanske sadašnjosti pojavila se početkom 2020. knjiga s naslovom ″Medicina u Bibliji″ a podnaslovom ″Kada su bolesti dolazile s neba″. Autor je talijanski liječnik Luciano Sterpellone. Posebice zainteresiran za povijest medicine, autor je nastojao u cijelosti proučiti i na organski način objediniti privlačnu i poticajnu temu medicine u biblijskim spisima. Odgovor na pitanje o razlogu bolesti i njezinim možebitnim nadnaravnim uzrocima, nije ni jednostavan ni jednoznačan. Biblija o tome nudi mnoštvo primjera, tumačenja i objašnjenja; od prvih spisa Staroga zavjeta do novozavjetnih knjiga.

Luciano Sterpellone u knjizi ″Medicina u Bibliji″ dohvaća se hrane i načina njezina pripremanja, svakodnevnih higijenskih mjera, odnosa među supružnicima, prakse obrezanja, brige za majku i njege djeteta, shvaćanja života i bolesti; podrobno i slikovito govori o naravi ″zala″ koja su pogodila Egipćane, o gubi i velikim epidemijama, sredstvima kojima su se u to doba liječile male i velike bolesti, o terapeutskoj uporabi vode i biljaka. Autor podastire odgovore na pitanja zašto je Židovima zabranjeno jesti svinjetinu, koliko su često morali prati ruke, koliko je trajalo babinje i koliko su dugo Židovke dojile djecu, zašto su se Židovi obrezivali i koju su plastičnu operaciju onodobni ljudi poznavali, od čega je bolovao Job, tko se liječio muzikoterapijom itd.

Židovska je civilizacija već u svojim prvim izrazima tipično teurgična. ″Teurgija″ je podrijetlom grčka riječ i znači ʹBožje djelovanjeʹ, a ustvari se izvorno odnosi na neki oblik božanske magije kojom se zazivaju nadnaravne sile, ono što se nalazi u onostranosti, odakle dolazi u ovosvjetskost, čovjekov svijet. U Bibliji, posebice u Starome zavjetu, stalno svjedočimo borbi između primitivnih magijskih praksi i vjere utemeljene na Božjoj objavi. Velik korak prema dokidanju praznovjerja i vračanja učinilo je kršćanstvo. Bogočovjek Isus Krist je za vrijeme svojega zemaljskog života liječio i iscjeljivao od brojnih bolesti, premda najvažnija svrha Njegova utjelovljenja ne bijaše liječenje ljudi ni potpuno uklanjanje patnje iz njihovih ovozemaljskih života. Sve u svemu, Isus Krist pokazao se savršenim liječnikom i ujedno savršenim lijekom.

Treba reći da, za razliku kod drugih naroda drevnoga istoka, Židovi pojavu bolesti nisu povezivali s izravnim zlim utjecajem, nego su bolesti smatrali izrazom Božje srdžbe. Svemogući Bog, uvrijeđen čovjekovim grijesima i njegovom neposlušnošću, kažnjava, ali i iscjeljuje, uz uvjet da čovjek odnosno čitav narod to zasluži: ″Budeš li zdušno slušao glas Jahve, Boga svoga, vršeći što je pravo u njegovim očima; budeš li pružao svoje uho njegovim zapovijedima i držao njegove zakone, nikakvih bolesti koje sam pustio na Egipćane na vas neću puštati. Jer ja sam Jahve koji dajem zdravlje″, čitamo u 15. poglavlju ″Knjige Izlaska″ (Izl 15,26).

S druge strane, pravednik Job pogođen je najgorim nesrećama i bolestima, premda bi zbog svoje pravednosti i čestitosti trebao biti oslobođen srdžbe Gospodnje. I Job i njegovi bližnji uporno se pitaju o razlogu nevoljâ koje su se na njega sručile jedna za drugom.

I na to pitanje, uz brojna druga, neka već spomenuta, možemo pronaći vjerodostojne i na vjeri zasnovane odgovore u novoizišloj knjizi Kršćanske sadašnjosti ″Medicina u Bibliji″. Vrijedna je čitanja i preporuke, posebice u ovo vrijeme iskušenja kada nas prijeteća pandemija zarazne bolesti tjera u još prisniji odnos s Bogom, pravim i jedinim gospodarom života i smrti, a time i bolesti i zdravlja. 

Ovdje poslušajte prilog: Osvrt na knjigu Kršćanske sadašnjosti "Medicina u Bibliji"
05 travnja 2020, 14:13