Traži

Kardinal Zenari: Pandemija na sirijskim ruševinama bila bi katastrofa

Apostolski nuncij u Damasku za našu je radijsku postaju govorio o dramatičnoj humanitarnoj situaciji u Siriji, koja je ušla u 10. godinu rata. Širenje Covida-19 bilo bi pogubno za stanovništvo koje je već desetkovano nasiljem

Massimiliano Menichetti; Mate Žaja – Vatikan

U Siriji je tijekom devet godina rata više od 380.000 ljudi izgubilo život, dok je više od 12 milijuna osoba raseljeno. Riječ je o neljudskoj situaciji, kako je već u brojnim prilikama upozoravao papa Franjo, pozivajući na prestanak neprijateljstva i pružanje pomoći izbjeglicama i stradalima. Zemlja u kojoj je neupotrebljivo više od 50% bolnica, te u kojoj nedostaje vode, hrane i lijekova, sada strahuje zbog širenja koronavirusa.

Kardinal Mario Zenari, apostolski nuncij u Damasku, u razgovoru je za našu radijsku postaju, među ostalim, rekao da bi širenje pandemije na sirijskom teritoriju uzrokovalo nezamislivu katastrofu, uzevši u obzir činjenicu da više od polovice bolnica nije upotrebljivo zbog štete nanesene tijekom rata, kao i da nedostaje zdravstvenog osoblja te da stotine tisuća raseljenih osoba u prenapučenim izbjegličkim kampovima živi u nezadovoljavajućim higijensko-sanitarnim uvjetima. Pritom se nameće pitanje kako bi ti ljudi mogli često prati ruke ako jedva imaju vode za piće.

Kardinal je, među ostalim, istaknuo da su u toj zemlji trenutno sve crkve zatvorene po odluci vlasti, a u svrhu sprečavanja zaraze. Pokušava se nastaviti s programima humanitarne pomoći, iako uz znatne poteškoće. Neke od humanitarnih inicijativa, podržanih velikodušnošću brojnih kršćana širom svijeta, obustavljene su prije nekoliko mjeseci zbog libanonske političke i gospodarske krize. Te su se poteškoće dodatno povećale prije nekoliko tjedana nakon zatvaranja granica.

Među brojnim humanitarnim programima Crkve u Siriji, ističe se inicijativa „Otvorene bolnice“, u sklopu koje tri katoličke zdravstvene ustanove siromašnim pacijentima pružaju besplatnu medicinsku skrb. Kardinal Zenari je primijetio da i grčka pravoslavna Crkva u toj zemlji pomaže na sličan način, preko jedne bolnice i nekoliko ambulanti u njenom vlasništvu. Ali što je to za tolike (usp. Mt 14,17; Iv 6,9) – kazao je nuncij, citirajući Isusove učenike koji su se pred masom gladnih ljudi našli s pet kruhova i dvije ribice.

Kardinal je također istaknuo da posljednjih godina stiže sve manje pomoći za potrebite u Siriji te primijetio da, nakon devet godina rata, tragedija sirijskoga stanovništva više nije zanimljiva medijima i onima koji ih prate. Podsjetio je pritom na riječi pape Franje koji je, obraćajući se 9. siječnja veleposlanicima akreditiranima pri Svetoj Stolici, upozorio da bi pokrov šutnje mogao prekriti rat koji je uništio Siriju. Osim toga, kazao je i kako je jedan sirijski novinar, izbjeglica iz Alepa, upozorio da Sirijci umiru prepušteni samima sebi, a da se o tome ne govori.

Nema sumnje da Gospodin duboko suosjeća gledajući patnju kroz koju Sirija prolazi već 10 godina i dramu koju proživljavaju brojne koronavirusom zaražene osobe u mnogim dijelovima svijeta – rekao je kardinal i, podsjetivši na Isusove riječi apostolu Filipu: „Tko je vidio mene, vidio je i Oca.“ (Iv 14, 9), istaknuo da kod Gospodina vidimo ganuto Božje srce koje osjeća samilost prema mnogim nevinim žrtvama rata, nasilja, prirodnih katastrofa i koronavirusa. Kako nam je više puta rekao papa Franjo, patnja nevinih ostaje misterij, posebice djece, koja su prve žrtve rata, i to ne samo u Siriji. Ipak, Božje ganuće i suosjećanje sigurno nisu daleko i nisu nepokretni, već djeluju, možda ne služeći se čudima, ali ponekad na načine koje nismo u stanju zamisliti – kazao je apostolski nuncij u Siriji.

10 travnja 2020, 13:57