Traži

Nadbiskup Giorgio Lingua, apostolski nuncij u Republici Hrvatskoj Nadbiskup Giorgio Lingua, apostolski nuncij u Republici Hrvatskoj 

Vijesti iz života Crkve u Hrvatskoj

Dovoljan je samo jedan trenutak da promijeni naše srce. Imajmo na umu srce Isusovo, rekao je apostolski nuncij u Republici Hrvatskoj mons. Giorgio Lingua u homiliji presvete euharistije koju je u svetištu Majke Božje Lurdske služio na 55. obljetnicu preminuća časnoga sluge Božjega oca Ante Antića

Neno Kužina - Zagreb

„Odgovor na pitanje zašto se čovjek nada krije se u vjerovanju da je u Gospodina milosrđe i otkupljenje. To je dobro znao časni sluga Božji otac Ante Antić. Kolikim je čudesnim obraćenjima svjedočio u svojoj ispovjedaonici unatoč tome što je bio svjestan svoje slabosti i krhkosti. Nekoliko mjeseci prije smrti fra Ante piše svom ispovjedniku: Stidim se i sramim pred Gospodinom koji se sa mnom bijednikom, grešnikom, nedostojnim, služi za posvećenje duša, a ja ostadoh tako slab i bez prave solidne kreposti. Bog je tako dobar i služi se nevrijednim svojim stvorom. Hvala mu i slava i neka je uvijek hvaljen i slavljen. Molimo Gospodina da nam udijeli snagu da uvijek ponovno ustanemo. Dovoljan je samo jedan trenutak da promijeni naše srce. Imajmo na umu srce Isusovo”, rekao je apostolski nuncij u Republici Hrvatskoj mons. Giorgio Lingua u homiliji presvete euharistije koju je u svetištu Majke Božje Lurdske služio na 55. obljetnicu Antićeva preminuća.

Mons. prof. dr. sc. Vladimir Dugalić i prof. dr. sc. Nenad Hlača predstavili su Izjavu Komisije Hrvatske biskupske konferencije "Iustitia et pax" o Odluci Ustavnoga suda Republike Hrvatske u svezi s ustavnošću Zakona o udomiteljstvu. Tajnik komisije mons. Dugalić napomenuo je da je poznato da odluka nije donesena jednoglasno, što upućuje na to da su i među samim ustavnim sucima postojala izdvojena mišljenja: „Želimo izdvojiti jedno mišljenje koje smatra da osporavani Zakon (o udomiteljstvu) ne krši Zakon o suzbijanju diskriminacije jer nije riječ o temeljnim ljudskim pravima nego o socijalnoj usluzi, a jedno se mišljenje uz mnoštvo valjanih pravnih argumenata u potpunosti protivi glavnoj odluci. Ovom izjavom osvrćemo se na glavnu odluku i njezine društvene implikacije”. Budući da ne postoji pravo na roditeljstvo ni pravo na dijete, time ne postoji ni pravo pojedinca da bude udomitelj. Tajnik Komisije Iustitia et pax ističe da ustavnosudsku odluku smatraju dvojbenom premda ne proglašava Zakon o udomiteljstvu nesuglasnim s Ustavom RH, ali izrijekom stvara obvezu za sudove i druga tijela javne uprave da zakonske odredbe tumače i primjenjuju tako da istospolnim partnerima omoguće udomljavanje djece. „Smatramo da se time Ustavni sud stavio u poziciju zakonodavca, što držimo nedopustivim s aspekta trodiobe vlasti i vladavine prava”, naglasio je mons. Dugalić. Članovi Komisije  ističu da je udomiteljstvo socijalna usluga te da ne postoji pravo na udomiteljstvo. „Ustavni sud u Odluci nelogičnim zaključivanjem ističe navodnu diskriminaciju istospolnih partnera. Pritom je Ustavni sud smetnuo s uma da propis koji spominje, a to je Zakon o suzbijanju diskriminacije, istodobno diskriminacijom ne smatra određena, točno navedena ponašanja i posebne mjere, među kojima se spominje i legitimna zaštita prava i dobrobiti djece, zaštita javnoga morala i pogodovanje braku, pri čemu upotrijebljena sredstva moraju biti primjerena i nužna. Valja upozoriti da zaštita prava i dobrobiti djece mora uvijek nadilaziti pojedinačne interese odraslih osoba, u ovom slučaju želju istospolnih partnera da udome djecu”, rekao je prof. Dugalić. Profesor obiteljskog prava na Pravnom fakultetu u Rijeci Nenad Hlača podsjetio je da UN-ova Konvencija o pravima djeteta kao temeljni kriterij za svako postupanje stavlja najbolji interes djeteta. „Dakle, to nije dobar ili bolji interes. A taj bolji interes jest kriterij koji se često spominje u javnosti: da će djetetu biti bolje ako bude smješteno u bilo kakvom pa čak i u ovom novom, nazovimo ga alternativnom, stilu i modelu obiteljskoga života. Kriteriji moraju zadovoljavati najbolji interes djeteta, a oni se ne procjenjuju na razini Ustavnoga suda nego s obzirom na konkretne činjenice koje su djelatnici, socijalni radnici, pedagozi, psiholozi pa i pravnici u timovima centara za socijalnu skrb u jednom konkretnom slučaju utvrdili. To se radi daleko od reflektora javnosti jer je riječ o dubokoj privatnosti onih koji iskazuju dobru namjeru da postanu udomitelji djetetu, ali napose dubokoj privatnosti djeteta i njegove disfunkcionalne obitelji”, naglasio je prof. Hlača, a prenijela IKA.

U Zagrebu je 3. i 4. ožujka održan deveti pastoralno-katehetski kolokvij za svećenike o temi „Katekumenat – nadahnuće za katehezu i evangelizaciju odraslih“. Predsjednik Vijeća Hrvatske biskupske konferencije za katehizaciju i novu evangelizaciju đakovačko-osječki nadbiskup Đuro Hranić u uvodnoj je riječi istaknuo kako se u posljednjih nekoliko godina, osim liturgijskih naglasaka, vlastitim korizmenom vremenu, pastoralno-katehetski kolokviji za svećenike organiziraju upravo na početku tog preduskrsnog pokorničkog razdoblja u kojemu smo svi pozvani iznova preispitati svoj osobni, u vjeri ukorijenjeni životni put. Pastoralno-katehetski kolokvij nema samo namjeru iznova proučavati korake katekumenata odraslih kao liturgijsko-katehetskog sustava koji nam i danas služi kao okvir pripreme onih odraslih koji su se odlučili postati kršćanima. Daleko nam je više cilj katekumenat promatrati kao model evangelizacije i kateheze već krštenih odraslih vjernika, koji, doduše, možda i poznaju otajstva vjere Crkve, ali čija se pripadnost ne primjećuje kao nešto što im je „poznato iz dubine srca“, kao nešto što bi bio njihov trajni događaj života, rekao je uz ostalo nadbiskup Hranić.

U Baškoj Vodi jučer je u 60. godini iznenada preminuo župnik, član Franjevačke provincije Presvetog Otkupitelja fra Petar Vrljičak. Služio je u Metkoviću, Sinju, Vrlici, Runovićima i Vrgorcu, a od 2012. godine župnikovao je u Baškoj Vodi. Pokop će biti u subotu, 7. ožujka, na groblju Gospe od Anđela u Imotskom, a obred počinje misom zadušnicom u 15 sati u crkvi sv. Frane.

Ovdje možete poslušati zvučni zapis priloga
05 ožujka 2020, 18:56