Traži

Chicago, Illinois (21. ožujka 2020.) Chicago, Illinois (21. ožujka 2020.) 

SAD. Zvona čikaških crkvi pozivaju vjernike na molitvu

Zvona čikaških crkvi zvone pet puta dnevno. Svaki trenutak molitve posvećen je određenoj skupini ljudi pogođenih koronavirusom. U župama gdje crkve nemaju zvona, vjernike se potiče da aktiviraju alarm na svojim budilicama kako bi se u određeno vrijeme mogli na trenutak zaustavili za molitvu

Lisa Zengarini; Mate Žaja – Vatikan

U Čikaškoj nadbiskupiji, u Sjedinjenim Američkim Državama, crkvena se zvona već nekoliko dana oglašavaju pet puta dnevno, pozivajući vjernike na molitvu za sve one koji su pogođeni pandemijom koronavirusa. Zvuk zvona građani Chicaga prvi put u danu mogu čuti u 9 sati ujutro, a potom svaka tri sata do 21 sat. Svaki je od tih trenutaka posvećen molitvi za određenu skupinu, odnosno za zaražene i bolesne, za zdravstvene radnike koji im pomažu, za one koji građanima osiguravaju osnovne usluge, za sve nacije i njihovo vodstvo te za preminule. U župama u kojima crkve nemaju zvona, vjernike se potiče da aktiviraju alarm na svojim budilicama kako bi u određeno vrijeme zastali i pomolili se.

Najavljujući spomenutu inicijativu, čikaški je nadbiskup Blase Cupich prošlih dana izjavio kako se nadaju da će ljudi u ovo vrijeme izolacije moći živjeti iskustvo jedinstva u molitvi. Čikaška je nadbiskupija na svojim internetskim stranicama i društvenim mrežama objavila pet kratkih molitvenih nakana na tri jezika: engleskom, španjolskom i poljskom. Posebna nakana za svaki dan bit će objavljena tijekom mise koja se svakodnevno prenosi putem Interneta i Twittera.

U međuvremenu su na posebnoj internetskoj stranici posvećenoj koronavirusu (www.archchicago.org/coronavirus) objavljene informacije i preporuke o liturgiji i nadolazećim slavljima uskrsnoga vremena koja će se, kao i drugdje, prenositi putem Interneta. Preko te iste stranice vjernici mogu također uplatiti milodar kako bi pomogli zadovoljiti potrebe župa u nadbiskupiji koje također trpe zbog pandemije. Kardinal Cupich je, osim toga, vjernicima u svojoj nadbiskupiji uputio videoporuku u kojoj ih je pozvao da doprinesu nadbiskupijskom fondu za osobe koje su se zbog koronavirusa našle u ekonomskim teškoćama.

24 ožujka 2020, 17:50