Traži

Kardinal Georg Pell Kardinal Georg Pell 

Posljednja žalba kardinala Pella Australskom visokom sudu

Australski visoki sud saslušao je dokaze pravnoga tima bivšeg pročelnika vatikanskog Tajništva za gospodarstvo s obzirom na osudu za zlostavljanje maloljetnika.

Bernadette Mary Reis, Ivica Hadaš - Vatikan

Australski visoki sud prihvatio je žalbu kardinala Georgea Pella koji je zbog zlostavljanja maloljetnika osuđen na šest godina zatvora. Kardinal se uvijek izjašnjavao nevinim. Pravni tim kardinala Pella jučer je, 11. ožujka, iznio dokaze u svojoj konačnoj žalbi pred Australskim visokim sudom. Nazočno je bilo svih sedam članova suda. Kardinal Pell je uložio žalbu na optužbu da je 1996. godine, u sakristiji katedrale u Melbourneu, zlostavljao dvojicu maloljetnika.

Svih sedam članova Australskog visokog suda saslušalo je dokaze u korist i protiv promjene presude o krivnji kardinala Pella. Suci su danas objavili da odgađaju presudu. Osim toga, zatražili su dodatne informacije u pisanom obliku koje pravni timovi obiju strana moraju predati u roku od dva dana. Visoki sud će razmotriti te podatke prije donošenja svoje odluke o prihvaćanju ili odbijanju žalbe kardinala Pella.

Dva su suca Visokog suda 13. studenoga 2019. godine objavila da će podnesenu žalbu kardinala Pella predati svoj sedmorici članova suda. Prethodno, u kolovozu 2019. godine, Vrhovni sud australske države Viktorije odbio je prvu žalbu kardinala Pella na presudu o krivnji koja je u veljači 2019. godine donesena na županijskom sudu u Viktoriji. Od objave presude, u ožujku 2019. godine, kardinal Pell služi zatvorsku kaznu od 6 godina.

12 ožujka 2020, 18:41