Traži

Slika nadahnuta Pjesmom nad Pjesmama Slika nadahnuta Pjesmom nad Pjesmama 

Italija. Dan susreta i prijateljstva među katolicima i Židovima

Danas se u svim talijanskim biskupijama obilježava XXXI. dan produbljivanja i razvoja dijaloga između katolika i Židova, protiv predrasuda, ravnodušnosti i neznanja

Roberta Gisotti; Mate Žaja – Vatikan

Riječ je o događaju velikog kulturnog značaja koji ujedno predstavlja znak nade da će prijateljstvo između katoličke i židovske zajednice u Italiji rasti u poznavanju i uzajamnom povjerenju.

Organizirane su brojne inicijative za jačanje odnosa među katolicima i Židovima, u sklopu kojih je bilo prilike za teološke, pastoralne i kulturalne poredbe, kao i za raspravu o neriješenim pitanjima u dijalogu među pripadnicima tih dviju abrahamskih religija, gotovo 55 godina od koncilske deklaracije „Nostra Aetate“.

Ove je godine u središtu spomenutog događaja Pjesma nad pjesmama, sveti tekst hebrejske Biblije, uzet iz pet Svitaka (Megilot), od kojih su Knjiga o Ruti, Tužaljke i Estera već proučavane prošlih godina.

Talijanski biskup Ambrogio Spreafico objasnio je u razgovoru za našu radijsku postaju da su izbor spomenutih knjiga dogovorili s glavnim rimskim rabinom, Riccardom Di Segnijem. Naime, tim se knjigama židovske zajednice služe u prigodi posebnih blagdana te je njihovo proučavanje prilika katolicima da bolje upoznaju židovsku liturgiju i blagdane, kao i vjersku i povijesnu tradiciju židovstva.

 

16 siječnja 2020, 17:51