Traži

Suradnici Isusovačke službe za izbjeglice i azilanti Suradnici Isusovačke službe za izbjeglice i azilanti 

Edukacijom do bolje integracije azilanata

Jučer je u Centru za integraciju izbjeglica SOL Isusovačke službe za izbjeglice (JRS) u Zagrebu održan prvi sastanak korisnika i partnera na novom projektu koji nosi naziv „Edukacijom do bolje integracije azilanata“.

Martina Prokl Predragović (JRS) - Zagreb

Jučer je u Centru za integraciju izbjeglica SOL Isusovačke službe za izbjeglice (JRS) u Zagrebu održan prvi sastanak korisnika i partnera na novom projektu koji nosi naziv „Edukacijom do bolje integracije azilanata“. Projekt traje do listopada 2021. godine, a sufinancirala ga je Europska unija iz Europskog socijalnog fonda. Prijavitelj projekta je udruga Inicijativa za engleski jezik i kulturu, a partneri su Isusovačka služba za izbjeglice i Obrtničko učilište.

Azilanti su osobe koje su u najvećem riziku od siromaštva i socijalne isključenosti te spadaju u najranjiviju skupinu migranata. Stoga je osnovni cilj ovog projekta povećanje zapošljivosti azilanata kroz razvoj i provedbu programa jezične i kulturološke integracije azilanata, individualno mentorstvo te programe stručne osposobljenosti za jednostavna zanimanja u sektoru turizma i ugostiteljstva u kojem postoji nedostatak radne snage. U projektne aktivnosti će se uključiti 40 nezaposlenih azilanata koji će kroz pojedine faze projekta sudjelovati u aktivnostima edukacije i osposobljavanja kako bi bolje konkurirali na tržištu rada i uspješnije se integrirali u hrvatsko društvo.

„Integracija se odvija na lokalnoj razini, ponekad je najvažnija ona u mikrosredini, među prvim susjedima. Naravno, kada jedan grad sve to prepozna, kada je otvoren za dijalog i suradnju, kada uloži trud i pokaže razumijevanje - onda je sve jednostavnije, brže. Realno, Republika Hrvatska je danas u potrebi za nekoliko desetaka tisuća stranih radnika, za su ovu godinu kvote za strane radnike ukinute, što znači da ne samo da želimo već i da silno trebamo strane radnike“ – naglasio je Janko Gredelj, voditelj ureda Isusovačke službe za izbjeglice u Hrvatskoj i nastavio: „Istovremeno, mi u Hrvatskoj imamo par stotina radno sposobnih osoba pod međunarodnom zaštitom koje imaju pravo na rad od onog dana kada im je uručeno rješenje o međunarodnoj zaštiti. Moramo početi prepoznavati migracije kao nešto što će nam svima donijeti dobrobit. Nakon što im pružimo početnu podršku, osobe pod međunarodnom zaštitom vrlo brzo počinju svojim kvalitetama, vještinama i zalaganjem doprinositi našem zajedničkom boljitku. Osobe koje žive u Hrvatskoj, osobe su koje će taj isti novac trošiti ovdje, a ne kako se može čitati da osobe koju stignu u RH novac najčešće šalju svojim obiteljima u zemlju iz koje su pristigli te ovdje žive na teret države. Naše iskustvo naprosto demantira ovu tvrdnju koju nerijetko možemo čuti u javnom prostoru. Dakle, uz ljudski i humanitarni aspekt podrške možemo biti svjesni i drugih društvenih pa i ekonomskih te demografskih dobrobiti migracija. U tom je smislu važno educirati javnost, poslodavce, institucije i sve dionike uključene u proces integracije“ – rekao je Janko Gredelj.

Opći cilj projekta je, dakle, povećati zapošljivost azilanata s ciljem njihove integracije na tržište rada te u konačnici integracije u hrvatsko društvo. Uz to, specifični ciljevi su jačanje stručnih znanja nezaposlenih azilanata kroz provedbu programa obrazovanja odraslih, osnaživanje te razvoj mekih i prenosivih vještina nezaposlenih azilanata kroz razvoj i provedbu programa jezične i kulturološke integracije azilanata te pružanjem usluga individualnog mentorstva i osiguranjem podrške kulturalnih medijatora i prevoditelja. „Dragi naši prijatelji, naši novi sugrađani, naši novi susjedi. Zajedno smo u još jednom projektu čiji će uspjeh ovisiti podjednako i o našem i o vašem angažmanu. Redovito pohađajte nastavu i trudite se, mi ćemo vam pružiti svu moguću podršku. No vaš trud je ključan. Veselimo se našim novih partnerima, kao i novim znanjima i vještinama kojima ćete se u budućnosti služiti, koje će vam pomoći da pronađete dobar posao i osigurate sebi i svojoj obitelji egzistenciju. Neizmjerno se radujemo ovoj prilici i vjerujemo da uspjeh neće izostati“ – zaključio je Tvrtko Barun, ravnatelj Isusovačke službe za izbjeglice u jugoistočnoj Europi.

Ovdje poslušajte prilog: Edukacijom do bolje integracije azilanata
29 siječnja 2020, 18:35