Traži

Održan Prvi panafrički katolički kongres o teologiji, društvu i pastoralnom životu

„Što nam je činiti da bismo ostvarivali djela Božja?“ (Iv 6,28) tema je prvog Panafričkog katoličkog kongresa o teologiji, društvu i pastoralnom životu, koji se održao prošlih dana u Enuguu, u Nigeriji

Isabella Piro; Mate Žaja – Vatikan

Uz potporu Simpozija biskupskih konferencija Afrike i Madagaskara (SECAM) te brojnih katoličkih sjemeništa i sveučilišta, Udruga afričkih teologa organizirala je Panafrički katolički kongres o teologiji, društvu i pastoralnom životu, na temu „Što nam je činiti da bismo ostvarivali djela Božja?“ Tim događajem, koji se održao od 5. do 8. prosinca u Enuguu, u Nigeriji, obilježene su tri važne obljetnice: 50. godišnjica osnutka SECAM-a, 25 godina od prve Posebne sinode za Afriku i 10 godina od druge, održane u Vatikanu 2009. godine.

Na Panafričkom kongresu sudjelovali su svećenici, redovnici, laici i stručnjaci s tog kontinenta. Cilj je spomenutog događaja bio razviti nove prakse i teološko-pastoralne pristupe, u kontekstu aktualnih promjena na području vjere i života u Africi. Nakon završetka radova bit će objavljena tri priručnika koja će služiti kao vodiči za teološku pripremu, pastoralni život i formaciju pastoralnih radnika na području društvene pravde, vjere i aktivnog sudjelovanja u političkom i građanskom životu afričkih zemalja. Planirano je i pokretanje nove internetske stranice.

09 prosinca 2019, 18:55