Traži

Izbjegličke obitelji u Hrvatskoj Izbjegličke obitelji u Hrvatskoj 

Karlovac novi dom za deset izbjegličkih obitelji

U vremenima u kojima se migracije nameću Europi i svijetu kao jedan od ključnih izazova, zahtijevajući istovremeno humanitarne koordinirane pristupe koji će svakoj osobi u potrebi za sigurnošću i zaštitom ponuditi mogućnost dostojanstvenog života u miru, te programe održivih, sigurnih i humanih upravljanja migracijama, Republika Hrvatska se, donijevši odluku o prihvatu 250 izbjeglica, pridružila zemljama članicama Europske unije koje iskazuju solidarnost.

Martina Prokl Predragović (JRS) - Zagreb

U vremenima u kojima se migracije nameću Europi i svijetu kao jedan od ključnih izazova, zahtijevajući istovremeno humanitarne koordinirane pristupe koji će svakoj osobi u potrebi za sigurnošću i zaštitom ponuditi mogućnost dostojanstvenog života u miru, te programe održivih, sigurnih i humanih upravljanja migracijama, Republika Hrvatska se, donijevši odluku o prihvatu 250 izbjeglica, pridružila zemljama članicama Europske unije koje iskazuju solidarnost. Upravo će slijedom te odluke, sredinom studenog u Karlovac stići 48 državljana Sirije (deset obitelji) u izbjegličkom statusu, pristiglih u Hrvatsku temeljem odluke Vlade RH. Humanitarna organizacija Isusovačka služba za izbjeglice - JRS, kao provedbeni partner Ministrastva unutarnjih poslova i Vlade RH u projektu integracije izbjeglica u projektu preseljenja, zadužena je za sve integracijske aktivnosti te poziva građane Karlovca na dobrodošlicu, otvorenost i suradnju.

Naime, Isusovačka služba za izbjeglice (JRS), nevladina organizacija koja u Hrvatskoj već 25 godina prati, služi i zagovara izbjeglice i sve prisilno raseljene osobe, na čelu s p. Tvrtkom Barunom SJ, potpisala je s Ministarstvom unutarnjih poslova, krajem prosinca 2018., sporazum o suradnji na području integracije dvadeset obitelji koje su, temeljem prethodno donesenih odluka Vlade RH, u Hrvatsku iz Turske preseljene u prethodnim mjesecima. Prvih deset pristiglih obitelji već je započelo s intregracijom u gradu Sisku kao novoj sredini trajnog boravka, dok drugih deset obitelji trenutno boravi u Prihvatilištu za tražitelje azila u Kutini te će sredinom studenog biti preseljene u Karlovac, u državne stanove koje je za tu priliku pripremilo i europskim sredstvima opremilo nadležno tijelo, Središnji državni ured za obnovu i stambeno zbrinjavanje. Na ovaj način se u dvogodišnjem razdoblju osobama pruža podrška u integraciji, kako bi po isteku dvogodišnjeg razdoblja nastavili samostalno skrbiti za sve svoje životne potrebe.

Program preseljenja izraz je međunarodne solidarnosti i podjele odgovornosti s državama u koje je pristiglo ili unutar kojih boravi velik broj osoba kojima je potrebna međunarodna zaštita (u ovom slučaju Turska), te alat za upravljanje zakonitim migracijama i sprječavanje krijumčarenja kojima su izbjeglice na nezakonitim putovima često izložene. Na ovaj su način izbjeglice prije samog dolaska prošle sve sigurnosne, zdravstvene i druge preglede, utvrđen im je izbjeglički status te su upoznati sa svim zakonima, propisima, običajima i načinom života u Hrvatskoj. Njihov dolazak je dobrovoljan, dok je integracija započela samim dolaskom u RH.

Želja Isusovačke službe za izbjeglice - JRS je nastaviti njegovati dijalog, uspostaviti buduću i unaprijediti postojeću suradnju, partnerstvo, razumijevanje i susretljivost svih građana i građanki Karlovca spram potreba i prava izbjeglica u Hrvatskoj. U svakom trenutku stručni je tim JRS-a spreman sa svim dionicima podijeliti postojeće iskustvo, alate i dobre prakse sustava integracije u Hrvatskoj, pružiti podršku te biti djelatno prisutan u samom gradu.

Integracija je dvosmjeran proces, te su upravo otvorenost i susretljivost lokalne zajednice i institucija koje djeluju kao dionici u procesu integracije novih sugrađana u hrvatsko društvo te uže lokalne mikrosredine, ključan preduvijet dugoročno uspješne integracije.

Dolaskom u grad Karlovac, osobe pristigle putem projekta preseljenja nastavljaju s intenzivnim tečajem hrvatskog jezika te kreću u proces integracije i pripreme za pristupanje tržištu rada, kako bi što prije i uspješnije postali samostalni i ravnopravni građani koji će svojim radom, kulturom, zalaganjem i vještinama doprinositi zajedničkoj dobrobiti grada i svih sugrađana. Jučer stranci, danas smo susjedi!

Ovdje poslušajte prilog: Karlovac novi dom za deset izbjegličkih obitelji

 

30 listopada 2019, 14:27