Traži

Vatican News
10. godišnja konferencija socijalnih radnika "Drugi i drugačiji" 10. godišnja konferencija socijalnih radnika "Drugi i drugačiji" 

10. godišnja konferencija socijalnih radnika "Drugi i drugačiji"

Danas u Zagrebu počinje X. godišnja konferencija socijalnih radnika, pod nazivom „Drugi i drugačiji“. Ovogodišnja konferencija posvećena je temi različitosti kojih smo na individualnoj, društvenoj i globalnoj razini sve više svjesni.

Martina Prokl Predragović (JRS) - Zagreb

Danas u Zagrebu počinje X. godišnja konferencija socijalnih radnika, pod nazivom „Drugi i drugačiji“. Ovogodišnja konferencija posvećena je temi različitosti kojih smo na individualnoj, društvenoj i globalnoj razini sve više svjesni. U posljednjih nekoliko godina Europa se suočava s intenzivnim migracijama stanovništva koje dolazi izvan njezinih granica, što dovodi temu različitosti u fokus politike, gospodarstva i općenito međuljudskih odnosa. Osim kulturoloških razlika koje su s migracijama postale izrazitije, sve više pažnje počelo se pridavati i drugim različitostima među ljudima kao što su nacionalna, etnička i vjerska pripadnost, dobne, spolne, socioekonomske različitosti, razlike u zdravstvenom statusu i druge. Različitosti navedenih manjinskih grupa ponekad kod većinske skupine mogu izazvati osjećaje straha od drugačijeg i nepoznatog, osjećaj nesigurnosti te kod nekih osjećaj netrpeljivosti. Upravo zato je o temi različitosti važno govoriti, raspravljati i učiti kako živjeti s njima, poručuju organizatori iz Hrvatske udruge socijalnih radnika, navodeći kako profesija socijalnog rada nije vrijednosno neutralna, već vrlo jasno promiče pravo na različitosti. Jedna od ključnih vrijednosti navedenih u Etičkom kodeksu socijalnih radnica i socijalnih radnika Republike Hrvatske je poštovanje individualnih i grupnih različitosti u načinu života i drugih obilježja različitih pojedinaca i grupa s kojima socijalni radnici/e rade. U skladu s tim su i druge vrijednosti profesije socijalnog rada poput poštovanja dostojanstva i vrijednosti svakog pojedinca, poštovanja načela samoodređenja i promicanja humanizma. U svakodnevnom profesionalnom radu socijalni radnici se također susreću s izazovima koji su rezultat rada na rješavanju problema korisnika koji dijelom proizlaze iz njihove različitosti. Socijalni rad s tim problemima zahtijeva djelovanje na više razina, od rada s pojedincem, grupama, zajednicom i širim društvenim kontekstom.

Stoga je konferencija Drugi i drugačiji posvećena temi različitosti koja je jedna od globalnih tema današnjeg društva, te iako oduvijek prisutna u profesiji socijalnog rada, u sadašnjem trenutku donosi nove stručne izazove o kojima će sudionici imati priliku zajedno raspraviti. Konferencija je namijenjena domaćim i inozemnim stručnjacima te svima onima koji se u svome profesionalnom djelovanju dotiču teme različitosti među ljudima – „drugih i drugačijih“. Konferenciju plenarnim predavanjem otvara p. Tvrtko Barun SJ, ravnatelj Isusovačke službe za izbjeglice za jugoistočnu Europu, koji će govoriti o suradnji vladinog i nevladinog sektora kao jedinog učinkovitog modela integracije osoba s međunarodnom zaštitom.

Tematska su područja konferencije kulturni identiteti i kulturalna kompetentnost; diskriminacija, predrasude i stavovi prema drugima i drugačijima; praksa socijalnog rada koja uvažava različitosti te politike prema drugima i drugačijima.

Konferencija „Drugi i drugačiji“ želi potaknuti razmjenu primjera dobre prakse, promociju djelotvornih metoda i tehnika te inovativnih pristupa koji će promovirati i osnaživati socijalni rad osjetljiv na društvene i kulturne različitosti.

Ovdje poslušajte prilog: 10. godišnja konferencija socijalnih radnika "Drugi i drugačiji"
09 listopada 2019, 11:55