Traži

Vatican News
Velečasni Oliver Jurišić Velečasni Oliver Jurišić 

Doktorirao velečasni Oliver Jurišić

Na Papinskom sveučilištu sv. Tome Akvinskoga „Angelicum“ Oliver Jurišić, svećenik Vrhbosanske nadbiskupije obranio je doktorsku tezu iz filozofije pod naslovom „Epistemološka metateorija jamstva Alvina Plantinge u komunitarnoj perspektivi“

Moderator teze bio je prof. Felipe Trigueros, O.P., a relator prof. Dominic Holz, O.P.  Predsjednik povjerenstva bio je prof. Serge-Thomas Bonino, O.P., dekan Filozofskog fakulteta na Angelicumu. Obrani su prisustvovali mons. Pavo Jurišić, kanonik i profesor Katoličkog bogoslovnog fakulteta u Sarajevu, prof. Stipe Jurič, O.P., dekan Teološkog fakulteta na Angelicumu, preč. Bože Radoš, rektor Papinskog hrvatskog zavoda sv. Jeronima, svećenici studenti istoga Zavoda te drugih rimskih Zavoda, te obitelj i rodbina novoga doktora znanosti.

Sadržaj teze

Teza je podijeljena u četiri poglavlja. U prvom poglavlju teza se bavi pregledom filozofije američkog analitičkog filozofa religije Alvina Plantinge od njegovih prvih djela, pa do njegovog glavnog djela Jamstvo kršćanskog vjerovanja. U drugom predstavljeni su različiti filozofski i teološki pogledi koji su utjecali na Alvina Plantingu i njegovu filozofiju. Treće poglavlje posvećeno je epistemološkoj teoriji jamstva Alvina Plantinge, njegovom epistemološkom modelu i pregledu filozofskih prigovora usmjerenih na Plantinginu teoriju i model. U četvrtom poglavlju se Plantinga teorija i model smještaju u filozofski okvir komunitarne perspektive koji je razvijen predstavljanjem filozofske teorije pravednosti političkog filozofa Johna Rawlsa i kritičkog osvrta na njegovu teoriju iz perspektive trojice filozofa: Michaela Sandela, Alasdaira MacIntyrea i Charlesa Taylora. Zaključni dio teze je posvećen formuliranju komunitarne teorije i modela i mjesto Plantingine teorije u komunitarnoj perspektivi.

Životopis

Oliver Jurišić rođen je 28. lipnja 1982. u Travniku, župa Pećine. Za svećenika je zaređen 2008. godine. Vršio je službu župnog vikara u župi Otinovci – Kupres i službu tajnika vrhbosanskog nadbiskupa Vinka kardinala Puljića. 2010. godine upućen je na postdiplomski studij iz filozofije na Papinskom sveučilištu sv. Tome Akvinskoga „Angelicum“ u Rimu gdje je magistrirao 2013. godine. Tijekom postdiplomskog studija boravio je u Papinskom hrvatskom zavodu sv. Jeronima. Trenutno je profesor filozofije na Katoličkom bogoslovnom fakultetu u Sarajevu i župnik u župi sv. Josipa na Marijin Dvoru u Sarajevu.

31 svibnja 2018, 16:18