Търси

Ромски център в Хърватия, 01.09.2020 Ромски център в Хърватия, 01.09.2020 

ЕС: повече усилия в борбата с антиромските стереотипи

Ромите са най-голямото малцинство в Европа, но напредъкът срещу антициганизмът е бавен и малък.

Това заявяват заместник-председателят на Комисията за ценности и прозрачност Вера Йоурова, комисарят по въпросите на равенството Хелена Дали и комисарят по въпросите на съседството и преговорите за разширяване Оливер Вархели по повод Международния ден на ромите, 8 април.

„На Международния ден на ромите честваме нашето най-голямо европейско малцинство – се чете в изявлението на европейските комисари. Отбелязваме тяхното многообразие, език, изкуство и култура и техния принос към европейската история. Виждаме окуражаващо развитие в няколко държави-членки и в страните от процеса на разширяване, които активно се справят с антициганизма и се борят с дискриминацията срещу ромите.

Въпреки това, напредъкът е твърде бавен и твърде малък. Твърде много роми все още нямат равен достъп до образование, работа, здравеопазване или жилище. Трябва да работим заедно на местно, национално и регионално ниво и винаги заедно с ромите, за да постигнем истинско равенство в ежедневието им.

Тази година обединяваме сили със Съвета на Европа по проекта Equirom за борба с ромските стереотипи в медиите. Искаме да изградим положителен наратив със специален фокус върху ромските жени и млади хора и да повишим осведомеността за ромската култура и история, както и за холокоста върху ромите“.

Декларацията завършва с призив към ЕС и страните, участващи в процеса на разширяване, „да приложат всички мерки, предвидени от Европейската стратегическа рамка за ромите, и да увеличат усилията си за борба с антициганските и антиромските стереотипи“.

(dg/sir)

 

 

08 Април 2023, 10:22