Търси

Финансова спекулация Финансова спекулация  (ANSA)

Епископите на ЕС за реформа на финансовата система на принципа за грижата

В документ, който обсъжда етиката във финансовия сектор, публикуван от Комисията на епископските конференции на ЕС (COMECE), епископите на Европейския съюз искат „реформа“ на сектора, за да се „намали социалното напрежение и да се насърчи промяната“ на поведението на индивидуално и корпоративно ниво“.

Апелът е отправен към всички участници в крупните финанси – от институциите на Европейския съюз, до правителствата на държавите-членки, до големите промишлени и обслужващи компании, до университетите и гражданите – за да поставят на централно място в своята финансова и икономическа дейност принципа за грижата, „допринасяйки за съвместното изграждане на общото благо на човечеството".

Документът, озаглавен „Финансова система в услуга на общото благо във време на системни промени“, е изготвен от специално създадената за целта работна група по финансова етика на COMECE, председателствана от Пол Дембински, директор на Финансовата обсерватория в Женева. COMECE пояснява в нота, че „целта на документа е да стимулира дебати на европейско ниво за насърчаване на промяната във финансовия сектор, за да се намалят негативните последици на социалното напрежение и климатичната криза, които се увеличават поради продължаващата пандемия Covid-19".

Генералният секретар на COMECE отец Мануел Бариос Прието пояснява, че „нашият призив е насочен към институциите на ЕС, към неговите държави-членки, към промишлените и обслужващите компании, към университетите и гражданите. Според християнската визия, общото благо е мярката за оценяване на нашите финансови усилия. Желаем грижата да бъде поставена на главно място в нашите финанси”.

Документът анализира различни предизвикателства. Първото се отнася до постпандемичните последици, по-тежки за страните със средни и ниски доходи, които трябва да прибягват до чуждестранни инвестиции. Експертите от COMECE смятат, че е необходимо да започне „диалог с благоразумие, справедливост и адекватно изслушване на всички заинтересовани страни" по въпроса за кредитите, дълга и лихвите, и за предотвратяване на свръхзадлъжнялостта.

„Банките и финансовите пазари трябва да обръщат повече внимание на най-слабите от заинтересованите лица,  чрез понятието „грижа“, което е покана да се отиде отвъд ефективната пазарна транзакция, основана на еквивалентността, да се поеме грижа за партньора, за клиента, за доставчика, за местната общност“. COMECE предлага да се започне и „по-задълбочено и по-равномерно разпределено финансово ограмотяване" за това как да се използват спестяванията.

(man/vatn)

 

23 Ноември 2021, 07:21