Търси

Новата настолна игра за религията и секуларизма в Белгия Новата настолна игра за религията и секуларизма в Белгия 

Белгия: Kroiroupa нова настолна игра за религиите и секуларизма

Замислена от еврейския център за миряни „Давид Зюскинд“, играта се ражда преди пет години като образователен инструмент, разработен като част от програмата „Кажи не на омразата“ за ученици от пети и шести клас на началното училище.

Тициана Кампизи – Светла Чалъкова - Ватикана

Да накара хората да открият най-разпространените религии в Белгия, да разберат концепцията за секуларизма, да обясни атеизма и агностицизма, да възпита хората да уважават личността и вярванията на всеки един. Тази е целта на Kroiroupa, настолната игра, която изисква памет и бързина и включва два модула: един за монотеистичните религии и секуларизма (с 56 карти) и един за будизма, сикхизма, индуизма и секуларизма (с 46 карти). По време на играта трябва се открият двойки еднакви карти и да се отговори на въпроси, свързани с религиите и секуларизма. Играе се в групи и победител е този, който получи 16 точки преди Corvo Kroiroupa. Всяка игра продължава час или дори повече. Един от вариантите включва модела на домино и всяка група трябва да създаде логическа мозайка с помощта на картите; всеки поставя карта в центъра и обяснява защо я е избрал и какво според него представлява. Аниматорът задава един или повече въпроси за картата и пита дали някой има карта, която да приближи, като го приканва да посочи връзката.

Цели: деконструиране на стереотипи и предразсъдъци

Kroiroupa – както четем на cathobel.be – е групова игра, която също има за цел да деконструира стереотипи и предразсъдъци, свързани с вярвания и убеждения, и има за цел да изтъче социалните връзки. Еврейският център за миряни „Дейвид Зюскинд“ (CCLJ) е замислил играта, за да обучи учители или всеки, който може да анимира срещи за религиите и секуларизма. „Игровото измерение улеснява диалога и обмена и стимулира децата“, казва Зора Вардай, социокултурен аниматор в Еврейския център и ръководител на проекта Kroiroupa. През 2021 г. около 100 души са посетили 13-те курса за обучение на Kroiroupa, организирани от центъра, предимно учители от Брюксел. Сега интересът към курсовете се разпространи във Валония и в чужбина, във Франция и Квебек, но също и в асоциативния сектор като младежки центрове и медиатеки.

20 Ноември 2021, 08:50