Търси

Град Салт в Йордания Град Салт в Йордания 

Йорданският град Салт стана световното културно наследство на ЮНЕСКО

Място на толерантност и гражданско гостоприемство": с тази мотивация град Салт в Йордания бе включен от ЮНЕСКО (Организацията на Обединените нации за образование, наука и култура) в списъка на световното наследство на човечеството.

Това е шестият град в страната, който получава тази чест; преди Салт наследство на ЮНЕСКО са трите археологически обекта Петра, Амра и Умм Ал Расас, пустинята Вади Рум и Витания отвъд Йордан, мястото на кръщението на Исус. Известен в древността като Гадара, Салт носи сегашното си име от Средновековието и е седалище на първата енория на Латинската патриаршия, основана в Йордания от патриарх Винсент Брако през 1866 г.

По онова време територията е поверена на пастирството на отец Огюст де Актис, енорийски свещеник от Наблус. През 1866 г. се разболял работник от Витлеем, който строил къща за възрастен мъж в Салт. Отец де Актис посетил мъжа и му дал тайнствата, като по този начин установява добри отношения с местните. След това събитие много вярващи се присъединяват към Католическата църква и така през същата година се образува енорията на Салт. Първоначалната структура след това се разширява с течение на времето, а през 1886 г. на нейно място е построена една по-голяма църква.

Както посочва отец Рифаат Бадер, директор на Католическия център за изследвания и медии в Йордания, „Салт като град на толерантността отразява представата за Йордания като цяло, която е модел на съжителство между християни и мюсюлмани, в солидарност за добро и лошо, при всички обстоятелства, които страната е преживяла през последните десетилетия“. Към отец Бадер се присъединява и Найеф Ал Файес, йорданският министър на туризма и антиките, който казва: „Град Салт е сред основните приоритети на Йордания поради значението му да показва характеристиките на толерантност, съжителство и социални грижи сред жителите му“. „Социалната солидарност между местните семейства и неговите посетители, както и липсата на отделни квартали на религиозна основа - обяснява министърът - е една от ясните характеристики на града“. Накрая, Ал Файез подчертава, че включването на Салт в списъка на световното наследство ще подкрепи „културата на толерантност и междурелигиозна хармония“.

Трябва да припомним, че признаването на Салт се състоя на 27 юли, в рамките на 44 -ата сесия на Комитета на ЮНЕСКО за световно наследство, провела се във виртуален режим от Фуджоу, Китай, от 16 до 31 юли.

svt/ vatn

12 Август 2021, 07:33