Търси

Европейски и словенски знамена отбелязват словенското председателство на Европейския съюз Европейски и словенски знамена отбелязват словенското председателство на Европейския съюз 

Среща между европейските епископи и словенското председателство на ЕС

Планът за възстановяване след Covid-19, участието на църквите в Конференцията за бъдещето на Европа, приоритетите на словенското председателство на Европейския съюз, която започна на 1 юли. Това бяха основните теми на срещата на икуменическата делегация на Комисията на епископатите на Европейския съюз (COMECE) и на Конференцията на европейските църкви (Cec) с Изток Ярк, постоянен представител на Словения в ЕС.

По време на срещата, която се проведе в онлайн формат, делегацията подчерта значението на насърчаването на възстановяването ориентирано към човека, като същевременно укрепва устойчивостта на европейските общества срещу бъдещи кризи и чрез здравна политика, координирана на общностно ниво. В този смисъл бе подчертана по.специално необходимостта екологичният и дигитален преход, които са сред крайъгълните камъни на европейския план, да бъдат придружавани със социални политики в полза на най-уязвимите категории и с многоизмерен подход към бедността. Това ще доведе до социално силна социална Европа, която е справедлива и приобщаваща, както беше посочено на срещата на върха на ЕС в Порто миналия май. Спред двата европейски църковни организма, в тази област трябва да се обърне специално внимание на образователните и културните политики, за да се насърчи социалното сближаване, солидарността и братството в Европа. С оглед никой да не бъде оставен,  отново бе подчертана необходимостта от гарантиране на универсален достъп до ваксини против Covid-19, въпрос по който Светият престол отправи многобройни призиви през последните месеци.

В настоящата фаза на постепенно връщане към нормалността след Ковид пандемията, делегацията изрази пожеланието за по-голямо внимание за зачитането на основното право на религиозна свобода, което в някои случаи беше поставено под въпрос по време на пандемията.

На срещата беше обсъдено и участието на Църквите в Конференцията за бъдещето на Европа, съвместна инициатива, стартирана миналия юни от Европейския парламент, съвместно със Съвета и Комисията за изслушване на гласа на европейските граждани, чрез поредица от дискусии и дебати. Изтъквайки важността на участието на Църквите в този процес, делегацията призова словенското председателство на ЕС да насърчи по-специално участието на младите хора, така че те да могат да споделят мечтите си и да помогнат за оформянето на Европа през следващите десетилетия.

Изразявайки висока оценка за програмата на словенското председателство, която е фокусирана върху ангажимента за укрепване на стратегическата автономия на Европа, но отворена за многостранно сътрудничество и солидарност и твърдо вкоренена в ценностите и основополагащите принципи на ЕС, делегацията на европейските църкви подчерта необходимостта в този процес да бъде подкрепен от общностна миграционна политика, която да бъде наистина хуманна.

(dg/vatn)

20 Юли 2021, 08:21