Търси

Хранителни помощи за Мадагаскар, 12.1.2021 Хранителни помощи за Мадагаскар, 12.1.2021 

Нараства гладът по света поради Covid-19

През 2020 г., 118 милиона хора по света в повече спрямо предишната година са засегнати и продължават да страдат от глад. В доклад на ООН се сочат последствията от пандемията, като се съобщава за едно от най-големите увеличения през последните десетилетия.

Тези последствия засягат най-много предимно Азия и Африка. В интервю, Роберто Сенси от международната независима организация „ActionAid“ казва: „За съжаление проблемът е структурен, а не строго свързан с пандемията“

Става дума за първата глобална оценка по време на пандемия и резултатите са драматични. Броят на хората, страдащи от глад, нараства с 18%, почти всеки трети в света. През 2020 г., над 2 милиарда мъже и жени нямаха достъп до здравословно хранене, което е увеличение от близо 320 милиона души за една година. Освен това, един на всеки 10 души е недохранен. ООН посочва, че пандемията регистрира  покачваща се тенденция, защото показа „уязвимостите на нашите хранителни системи поради важни причини като конфликти, екстремни климатични явления, забавяне на икономиката и спадове“. Спешната ситуация в здравеопазването, се казва в доклада, засегна страните с ниски и средни доходи, но най-лошите резултати идват от държави, които и без друго се намираха в затруднено положение.

Тревожните данни

Докладът, резултат от съвместните усилия на ФАО, Ifad, Unicef, Световната хранителна програма и Световната здравна организация, припомня, че повече от половината от всички недохранени хора (418 милиона) живеят в Азия, над една трета (282 милиона) живеят в Африка, но тук се изчислява, че преобладаването на недохранването е над два пъти повече от всеки друг регион. В Латинска Америка и Карибите, страдащите от глад са 60 милиона. В тежко положение са децата,  през 2020 г. повече от 149 милиона деца на възраст под пет години се оказаха със забавен растеж и повече от 45 милиона бяха недохранените. Неравенството между мъжете и жените също се увеличава: през 2020 г. хранителната несигурност се е отнасяла до 11 жени на всеки 10 мъже.

Критичен етап

 Този „критичен етап“, както се нарича в доклада, се поверява на международните действия, като се гледа с надежда към предстоящите инициативи, отнасящи се до хранителната сигурност. В доклада се посочва, че „тази година имаме безпрецедентната възможност да постигнем напредък, чрез преобразуването  на хранителните системи благодарение на срещата на върха на ООН за хранителните системи, срещата на върха под надслов „Хранене с цел растеж“ и срещата COP-26 за климатичните промени. Далече остава целта „Нулев глад“ до 2030 г., като за непостигането на тази цел оказва роля и фактът, че около 30 милиона души ще страдат от трайните последици от пандемията.

man / VatNews

14 Юли 2021, 09:15