Търси

Папа Франциск и патриарх Тавадрос. 22.11.2017 Папа Франциск и патриарх Тавадрос. 22.11.2017 

„Господарите на света“ според патриарх Тавадрос

Актуалното състояние на света е доминирано от три „глобални сили“, които не се идентифицират с правителства и политически апарати, а подклаждат войни и насилствени конфликти в съответствие с техните интереси, като същевременно формират чувствата и волята на отделни хора и маси със сложни инструменти за манипулация, които са безпрецедентни в историята. Това каза в размишлението си вечерта на 14 юли папа Тавадрос II, патриарх на Коптската православна църква, по време на традиционната катехистична

Позовавайки се на  Посланието на св. Павел до Филипяни, патриарх Тавадрос обръща внимание на думите, използвани от Апостола на езичниците, за да опише човечеството на своето време, определяйки го като „опако и извратено поколение“  (Фил.2, 12-18). Днес - признава папа Тавадрос - светият апостол, мъченик в Рим, вероятно би използвал същия израз, в лицето на греховете, конфликтите и провалите, които бележат сегашното време. Време без мир, доминирано от трима "господари", колкото вездесъщи, толкова и трудни за идентифициране като единични лица и власт.

Според коптският патриарх, светът е доминиран преди всичко от парите, които се движат по света чрез нови, огромни механизми на спекулативното финансиране. Господство, за което предупреждава самия Христос, когато казва на своите ученици, че „Никой не може да слугува на двама господари, защото или ще намрази единия, а ще обикне другия, или към единия ще се привърже, а другия ще презира. Не можете да слугувате на Бога и на мамона“ (Мт 6:24). Разполагането с икономически ресурси, добавя патриархът, „може да бъде благословение от Бога“ и има много светци дори сред богатите хора. Но обективен факт е, че парите са тези, които движат и подхранват войните и конфликтите, които окървавиха света“.

Друг фактор, който упражнява преобладаваща власт в сегашното състояние на света, е  маркетинга на корпорации, големите мултинационални компании, които със своите всеобхватни мрежи са създали нова „глобална олигархия“, способна да упражнява власт над живота на мъжете и на жените, много по-ефективни и инвазивни от политиките на правителствата и режимите. Към свръхвластта на компаниите, патриархът добавя тази на медиите, особено във версията, представена днес от социалните мрежи и от доминиращите субекти в дигиталната сфера, способни да натрупват стратосферни печалби, манипулирайки мозъците и съвестта на множество „потребители“ и диктувайки на всички нови правила за поведение и налагайки нови „масови“ идоли и табута.

В този свят - отбеляза предстоятелят на Коптската православна църква - християните са призвани да изповядват и свидетелстват Евангелието на освобождението. Пред настоящите условия в света, папа Тавадрос приканва да признаем за все още валидни предложенията на св. Павел в Посланието до филипяните: дори по времето на това, което той нарича „опако и извратено и поколение“, апостолът на езичниците призовава братята да се освободят от раздори, укори и оплаквания за лоши времена, доверявайки се само на благодатта на Христос, който може да придружава всеки мъж и жена по пътя на живота, дори в трудни времена. Да разчитаме само на благодатта на Христос, който може да придружава всеки мъж и жена по пътя на живота, прегръщайки очакванията за щастие и спасение, въплътени в човешкото сърце, дори когато е обезобразено от нечестието на собствените и чуждите грехове.

(dg/fides)

16 Юли 2021, 10:29