Търси

Защита на биоразнообразието, панда, 21.5.2021 Защита на биоразнообразието, панда, 21.5.2021 

Германските епископи в защита на биоразнообразието

Защитата на биологичното разнообразие и връзката между човека и природата заемат централно място в нов документ от Германската епископска конференция, която публикува новината на своя уебсайт.

Става дума за  текст, написан от експерти по темата и озаглавен „За стойността на разнообразието – биологичното разнообразие като тест за отговорност за Творението",  в сътрудничество с Комисията по социални въпроси на Епископската конференция. Текстът се отнася  до рисковете, свързани с биоразнообразието, но също така и до опасения за цели екосистеми и за генетичното разнообразие.

След  очертаване на рисковете за биологичното разнообразие вследствие на човешкото въздействие, текстът на експертите определя широкото използване на пространството и на ресурсите, обезлесяването и прекомерната употреба на хранителни вещества и химикали в селското стопанство като най-важните причини за опасностите. След това се подчертава значението на биоразнообразието, не на последно място, за човека: в дискусията са включени подходи за икономическа и функционална оценка, но също така и за етическо-философски и теологични оценки, с препратки към аспектите на справедливостта, качеството на живота и присъщата стойност на природата.

Като конкретни подходи за подобряване на ситуацията са представени съображения например за посоката, в която земеделската политика трябва да бъде реформирана и как използването на земята може да стане по-устойчиво. Представени са и възможностите как Църквата на практика може да допринесе за опазването на биологичното разнообразие.

Епископът на Есен, монс. Франц-Йозеф Овербек, председател на Комисията по социални въпроси, обобщава въпроса в предговора към документа: „Упадъкът на биологичното разнообразие е, заедно с изменението на климата, втората голяма екологична криза на нашето време“, пише той,  „често е по-добре и по-лесно да се защитят видовете и да се запазят екосистемите, отколкото те да се „поправят“, след като са излезли от равновесие и при положение, че това все още е възможно".

Монс. Ролф Ломан, епископ на Мюнстер и председател на работната група по екологичните въпроси към Комисията, добави: „Надявам се, че този документ ще получи широк прием в германските епархии. Като Католическа църква, ние трябва сериозно да погледнем на нашата отговорност към Творението: защитавайки биоразнообразието, ние  признаваме и Бог като негов създател”.

man / VatNews

31 Юли 2021, 09:22