Търси

Църквата "Св.Доминик" в Дуръс, Албания. Църквата "Св.Доминик" в Дуръс, Албания. 

ЕС: насоки за защита на местата за поклонение

„Това е добра първа стъпка. Католическата църква е готова да допринесе за обогатяването и подобряването на документа“, пише в нота COMECE (Комисията на епископските конференции на Европейската общност) по повод на приетите от ЕС нови „Водещи линии за защита на местата за поклонение".

Разработен от Европейската комисия, текстът е част от Програмата на Европейския съюз за борба с тероризма и има за цел да защити местата за поклонение с „важни стъпки за оценка на тяхната уязвимост и подобряване на тяхната сигурност, без да променя свещения им характер“. Въз основа на подробна поредица от въпроси, които служат за разбиране на реалните нужди на местата за поклонение по отношение на тяхната защита, насоките не са задължителни.

Следователно COMECE, която допринесе за изготвянето на текста, изразява своята признателност за „участието на Комисията по въпрос, който пряко засяга ежедневието на Църквата"; някои резерви обаче не липсват, тъй като някои елементи, предложени от европейските епископи, не са изрично интегрирани в насоките.

Например, текстът на ЕС подчертава връзката между „символичния характер на местата за поклонение и необходимостта от тяхното опазване“. „Но това твърдение е непълно“, пояснява COMECE, „защото защитата на тези места трябва да бъде осигурена най-вече защото те представляват физическия контекст, в който хората упражняват своето основно право на религиозна свобода, особено в нейното общностно измерение“.

Европейските епископи изразяват допълнителни недоумения по отношение на терминологията, използвана в някои точки на документа, като „сезонни събития“ вместо „религиозни празници“.  Важно място заема и призива да се гарантира „балансирано съчетание от безопасност и решаващия елемент за максимален достъп до местата за поклонение“, тъй като „гостоприемство и отвореност са от съществено значение за тяхното функциониране“. Затова, като потвърждава, че е положителна идеята, залегнала в документа, COMECE заявява, че е готова да „допринесе за допълнителното й обогатяване и подобряване".

В същото време европейските епископи казват, че са доволни, тъй като проектът на консорциума "ProSPeReS" (система за защита при големи събирания на хора на религиозни обекти) бе избран с цел получаване на финансиране от ЕС. Всъщност самата COMECE допринесе за този проект и сега ще бъде интегрирана в „свързаните дейности“. Тази двугодишна програма предвижда подготовка на интегрирана система за защита на религиозните обекти в държавите-членки на ЕС чрез сътрудничество между учени, експерти по сигурността, полиция, пожарникари, църкви и религиозни общности. Споделянето на добри практики, събиране на информация за нуждите и изискванията, както и разпространение на материали за обучение и повишаване на осведомеността по темата, ще бъдат главните точки на проекта, който има за цел и „създаването на постоянна мрежа“.

man / VatNews

10 Юли 2021, 14:15