Търси

 Ехографски снимки на бременна жена Ехографски снимки на бременна жена 

Европейските епископи призовават ЕС да гласува отговорно по „Доклада Матич"

Членовете на Европейския парламент трябва да са наясно със значението и сложността на въпроса и трябва да гласуват отговорно: по този начин в нота секретариатът на Комисията на епископските конференции на Европейския съюз (Comece) изразява позицията си по така наречения „Доклад Матич“.

Представен от евродепутата Предраг Фред Матич, документът e със заглавие „ Положението на сексуалното и репродуктивното здраве и свързаните с него права в ЕС в контекста на здравето на жените“. Следователно, с оглед на окончателното му представяне на следващата пленарна сесия на Европейският парламент, насрочен за 23 и 24 юни в Брюксел, Комисията на епископските конференции от ЕС припомня, че „Католическата църква признава значението на защитата на здравето и правата на жените и приканва всички членове на ЕП да вземат предвид чувствителността и сложността на въпроса, който изисква правен и етичен баланс на всички обвързани с това права“.

„Католическата църква придава значение на човешкото здраве като съществена основа за достоен живот“, продължава нотата; поради тази причина КЕКЕС приветства „основното безпокойство, съдържащо се в доклада, за защитата на здравето и правата на жените“. Въпреки това, Европейският епископски орган „възразява срещу различните изявления и аргументи, съдържащи се в проекторезолюцията“. Според тях, документът, „в нарушение на принципа на субсидиарност“, игнорира отговорността на държавите-членки да определят своята здравна политика, както организацията и предоставянето на здравни услуги и медицински грижи. „И това е особено вярно„ в силно чувствителни области, като регламентите, приети от държавите-членки относно условията за аборт“.

Освен това „със съжаление“, КЕКЕС подчертава, че „проекторезолюцията се характеризира с едностранна перспектива във всичко, по-специално по въпроса за доброволното прекъсване на бременността, като не отчита напълно житейските ситуации на засегнатите лица и техните съответстващи човешките права“. „Докладът Матич“ всъщност представя аборта като „основна здравна услуга, която трябва да бъде устойчива за всички. Но тази класификация - потвърждават европейските прелати - е етично неустойчива: подобна медицинска намеса не може и не трябва да се превърне в практика, струваща деградацията на нероденото дете“.

„Човешкият живот, дори този, който все още не е роден, има, още от зачеването, своето достойнство и право, тъй като нероденото дете е създадено по образ и подобие на Бог и дължи своето съществуване на Неговата воля - подчертава КЕКЕС - От гледната точка на Църквата, следователно абортът не е средство за семейно планиране или част от нормалното здравеопазване“.

В същото време европейските епископи отбелязват, че „Докладът Матич“ също отрича основното право на възражение по съвест, което израз на свободата на съвестта, предвидена в член 10.1 от Хартата на основните права на ЕС. Това „предполага грубо пренебрегване както на правото на организациите, основани на религията или убежденията, да следват своите етични принципи и да организират услугите си в съответствие с тях, така и на правото на хората да следват съвестта си. Накрая, КЕКЕС призовава членовете на ЕП да бъдат по-съзнателни и отговорни при гласуването по този въпрос.

svt/ vatn

18 Юни 2021, 08:15