Търси

Vatican News
 Ехографски снимки на бременна жена Ехографски снимки на бременна жена  (©Natalya Lys - stock.adobe.com)

Европейските епископи призовават ЕС да гласува отговорно по „Доклада Матич"

Членовете на Европейския парламент трябва да са наясно със значението и сложността на въпроса и трябва да гласуват отговорно: по този начин в нота секретариатът на Комисията на епископските конференции на Европейския съюз (Comece) изразява позицията си по така наречения „Доклад Матич“.

Представен от евродепутата Предраг Фред Матич, документът e със заглавие „ Положението на сексуалното и репродуктивното здраве и свързаните с него права в ЕС в контекста на здравето на жените“. Следователно, с оглед на окончателното му представяне на следващата пленарна сесия на Европейският парламент, насрочен за 23 и 24 юни в Брюксел, Комисията на епископските конференции от ЕС припомня, че „Католическата църква признава значението на защитата на здравето и правата на жените и приканва всички членове на ЕП да вземат предвид чувствителността и сложността на въпроса, който изисква правен и етичен баланс на всички обвързани с това права“.

„Католическата църква придава значение на човешкото здраве като съществена основа за достоен живот“, продължава нотата; поради тази причина КЕКЕС приветства „основното безпокойство, съдържащо се в доклада, за защитата на здравето и правата на жените“. Въпреки това, Европейският епископски орган „възразява срещу различните изявления и аргументи, съдържащи се в проекторезолюцията“. Според тях, документът, „в нарушение на принципа на субсидиарност“, игнорира отговорността на държавите-членки да определят своята здравна политика, както организацията и предоставянето на здравни услуги и медицински грижи. „И това е особено вярно„ в силно чувствителни области, като регламентите, приети от държавите-членки относно условията за аборт“.

Освен това „със съжаление“, КЕКЕС подчертава, че „проекторезолюцията се характеризира с едностранна перспектива във всичко, по-специално по въпроса за доброволното прекъсване на бременността, като не отчита напълно житейските ситуации на засегнатите лица и техните съответстващи човешките права“. „Докладът Матич“ всъщност представя аборта като „основна здравна услуга, която трябва да бъде устойчива за всички. Но тази класификация - потвърждават европейските прелати - е етично неустойчива: подобна медицинска намеса не може и не трябва да се превърне в практика, струваща деградацията на нероденото дете“.

„Човешкият живот, дори този, който все още не е роден, има, още от зачеването, своето достойнство и право, тъй като нероденото дете е създадено по образ и подобие на Бог и дължи своето съществуване на Неговата воля - подчертава КЕКЕС - От гледната точка на Църквата, следователно абортът не е средство за семейно планиране или част от нормалното здравеопазване“.

В същото време европейските епископи отбелязват, че „Докладът Матич“ също отрича основното право на възражение по съвест, което израз на свободата на съвестта, предвидена в член 10.1 от Хартата на основните права на ЕС. Това „предполага грубо пренебрегване както на правото на организациите, основани на религията или убежденията, да следват своите етични принципи и да организират услугите си в съответствие с тях, така и на правото на хората да следват съвестта си. Накрая, КЕКЕС призовава членовете на ЕП да бъдат по-съзнателни и отговорни при гласуването по този въпрос.

svt/ vatn

18 Юни 2021, 08:15