Търси

В защита на неродения живот В защита на неродения живот 

Европарламентът прие резолюцията "Матич"

На 24 юни Европейският парламент одобри с 378 гласа „за“ и 255 гласа „против“ резолюцията, представена от хърватския евродепутат Предраг Фред Матич по въпроса за сексуалното и репродуктивното здраве.

Резолюцията гласи, че правото на здраве и по-специално правата на сексуалното и репродуктивното здраве, е основен стълб на правата на жените и равенството между половете. Текстът призовава държавите-членки на ЕС да премахнат всички бариери, които пречат на пълния достъп до тези услуги и призовава правителствата да осигурят универсален достъп до безопасен и законен аборт, и до висококачествени контрацептивни методи. Сред исканията към страните от ЕС е и това да се премахне данъка върху женските хигиенни продукти.

Различни европейски епископати през последните дни разкритикуваха „Доклада Матич“, като се започне от Комисията на епископатите на ЕС (COMECE), която, като признава „основната грижа на доклада за защита на здравето и правата на жените“, повдигна въпроса за нарушаването на принципа на субсидиарност, тъй като държавите-членки са отговорни за определянето на собствената си здравна политика и оспори факта, че докладът отрича основното право на възражение по съвест.

В навечерието на гласуването, Хърватската епископска конференция публикува изявление, озаглавено „Здравето на жените не може да бъде изравнено с несъществуващото право на аборт“, в което се установява сериозно нарушение на защитените човешки права, по-специално правата на детето. Комисията изразява загриженост от факта, че похвалното внимание към здравето на населението и по-специално на жените, се използва за насърчаване на идеологически и мирогледни въпроси, като класифицира аборта като несъществуващо човешко право

 „С цел промяна на европейската правна рамка, извън всякакви регламенти,  този доклад без никакво правно основание създава някои нови човешки права, като правото на аборт, отстранява някои съществуващи човешки права, като правото на родителите да отглеждат деца и превишава правомощията на Европейския съюз съгласно учредителните договори и пряко нарушава Хартата на основните права на ЕС". Изразява се загриженост и за „отвореността на доклада по темата за аборта, поставяйки го в контекста на правото на свобода и на личен живот. Тоест, правото на свобода тук се прилага по неограничен и индивидуалистичен начин, без да се отбелязва, че правото на свобода не може да се отнася само до един човек, но и до правото на нероденото дете да се роди, до неговото право на живот. Свободата на всяко човешко същество всъщност е обусловена от свободата на друго човешко същество, включително нероденото дете”.

man / VatNews

25 Юни 2021, 12:07