Търси

Биляна Сиракова Биляна Сиракова 

ЕС: Биляна Сиракова координатор по въпросите на младежта

Европейската комисия представи Биляна Сиракова като първи координатор в областта на младежта сред службите на ЕК в рамките на европейската стратегия за младежта до 2027.

Европейската комисия назначи Биляна Сиракова за координатор на младежта в ЕС, за да "засили сътрудничеството между всички служби по въпроси, засягащи младите хора и да интегрира техните очаквания в различни европейски политики". Това ще бъде, „видимо място за контакт за организации, представляващи интересите на европейската младеж“, посочва прессъобщението. Длъжността на Сиракова е нова и е част от предложенията на комисията за европейска стратегия младежта до 2027 година.

По повод назначението, Мария Габриел, комисар по въпросите на младежта, каза: „Очаквам новият младежки координатор Биляна Сиракова да може да действа в рамките на нашата институция, за да интегрира очакванията на младите хора във всички европейски политики. Нейната роля ще бъде да координира различните политики в полза на младите хора, да насърчава участието им в нашите инициативи като Конференцията за бъдещето на Европа и накрая да даде видимост на идеите и приноса на европейската младеж".

(dg/vatn)

02 Юни 2021, 10:33