Търси

Роми в Хърватия Роми в Хърватия 

EС: все още много предразсъдъци и дискриминация към ромите

„По случай Международния ден на ромите, нека отбележим заедно с нашето най-голямо европейско етническо малцинство“ (което включва 10-12 милиона души) „техния уникален принос за европейското разнообразие и наследство“. Това заявиха, по повод на Международния ден на ромите, 8 април, еврокомисарите Вера Юрова, Хелена Дали и Оливие Варлей. „Нека отбележим и 50-годишнината от първия Световен ромски конгрес“.

Въпреки това, „много роми все още  ежедневно се сблъскват с предразсъдъци, дискриминация, антициганизъм и социално-икономическо изключване. Освен това глобалната пандемия силно засегна ромските общности. Трябва да направим всичко възможно, за да се справим не само с настоящата криза, която ги засяга, но и да внесем реални промени на място".

Комисията припомни, че е приела десетгодишна „стратегическа рамка“ 2020 - 2030 г. в полза на интеграцията на ромското население в Европа. Става дума за мерки за борба с дискриминацията, за насърчаване на социалното приобщаване, за улесняване участието на ромите в обществото и за гарантиране на равен достъп до редовно обучение, трудова заетост, здравеопазване и качествени жилищни условия в цяла Европа.

Изпълнителната власт на ЕС подчертава, че „ангажиментът на държавите-членки е от съществено значение за постигане на конкретни резултати през следващите десет години. Европа все още трябва да извърви дълъг път, за да постигне истинско равенство за ромите, зачитане на многообразието и взаимно разбиране за историческия опит. Като работим заедно, можем да се отличим и да освободим огромния потенциал на ромите в полза както на самите роми, така и на Европа като цяло".

„Общност, която познава добре своята история и култура, може да гледа по-добре и с доверие на настоящето и бъдещето“. Това заяви Мария Пейчинович Бурич, генерален секретар на Съвета на Европа, по повод на Международния ден на ромите. Тя добави, че „от моя досегашен опит като генерален секретар мога да кажа, че съм впечатлен от решимостта на младите роми да създават национални и международни организации и мрежи, да създават връзки в нашите държави-членки и да ни насърчават (това е много похвално)  да признаем и да не забравяйте ромските жертви на Холокоста и съпротивата на ромите”.

„През 30-те и 40-те години на миналия век, ромите и номадите бяха осъдени на унищожение - уточнява Мария Пейчинович Бурич, генерален секретар на Съвета на Европа. От Балтийския регион до Балканите, фашистките сили ги екзекутираха със стотици хиляди. В Германия само няколко хиляди синти и роми оцеляха от Холокоста и концентрационните лагери. И въпреки това, въпросът за избиването  на ромите дори не беше повдигнат по време на Нюрнбергския процес”. Затова Европа възнамерява да допринесе за колективната памет по време на онлайн конференцията, организирана от Съвета на Европа от 7 до 9 април, на тема „Младите роми: да работим заедно за еманципацията и подобрението: ролята на историята в участието и включването на млади роми“.

man /Sir

08 Април 2021, 08:42