Търси

Насилия срещу деца Насилия срещу деца 

Save the Children: 72 милиона деца са изложени на риск от сексуално насилие

„Днес по света, 72 милиона деца живеят в райони, където въоръжени сили и въоръжени групи обичайно вършат актове на сексуално насилие над непълнолетни“. Това се съобщава в новия доклад „Оръжие на войната: сексуално насилие над деца в конфликтни зони“, публикуван от неправителствената организация „Save the Children“ („Спасете децата“), в рамките на кампанията „Спрете войната над децата“.

Докладът е първият, който съдържа подробен анализ за опасността от сексуални насилия над деца в районите на война, за периода от 1990 до 2019 година и показва как днес непълнолетните са изложени на почти 10 пъти по-голям риск от злоупотреби, отколкото преди тридесет години (през 1990 г. тези деца са били 8,5 милиона).

Страните, в които е най-висок рискът от сексуално насилие над деца от страна на групировки и въоръжени сили, са: Йемен (където сигналите се отнасят до 83% от непълнолетните, считани за изложени на риск), Сомалия (56%), Ирак (49%), Сирия (48%), Колумбия (24%) и Южен Судан (19%). „Това включва риск от изнасилване, сексуално робство, проституция, бременност, принудителна стерилизация и аборт, сексуално осакатяване, сексуално малтретиране и изтезания от въоръжени групи, правителствени сили или полиция", се казва в изявление на неправителствената организация.

Момичета и момчета, които са изправени пред многобройни предизвикателства, характерни за въоръжените конфликти, като липсата на механизми за разобличаване и защита, стигматизацията и страхът от отмъщения вътре в техните общности, както и лишаване от подкрепата, от която имат нужда".

По-специално в доклада се отбелязва, че от 54-те конфликта на глобално ниво в момента, 22 са със жалби за сексуални насилия спрямо цивилното население. По-конкретно при в 15 от тях, страните в конфликта са извършили сексуални злоупотреби с деца. Това означава, че „в почти 70% от районите с конфликти, в които се върши сексуално насилие спрямо цивилни, става дума именно за деца“.

man / SIR

03 Март 2021, 13:06