Търси

Vatican News
Младежки протести в Берлин,  за борба с климатичните промени, 15 март 2019 Младежки протести в Берлин, за борба с климатичните промени, 15 март 2019  

Сондаж на младежката платформа U-Report

„Участието във вземането на решения, качественото образование, достъпът до интернет и климатичната криза, са сред основните безпокойства на децата и младежите в Африка и Европа“.

Това се оказва от данните на сондажа на младежката платформа U-Report, публикувани от УНИЦЕФ, Африканския съюз и Европейския съюз. Според резултатите от проучването, „почти половината от всички интервюирани млади хора се чувстват изключени от политическите процеси на вземане на решения, които засягат живота им". Докато по-голямата част от интервюираните (91%) биха искали да имат повече глас в политическите решения, които засягат живота им, а 48% се чувстват напълно изключени.

 „Основната пречка, която те цитират (59%), е липсата на достъп до политиците". Резултатите са включени в доклада #YourVoiceYourFuture, съвместен ангажимент между Африканския съюз, ЕС и УНИЦЕФ, който обединява резултатите и препоръките от четири анкети на U-Report в Африка и в Европа. „Общо 450 хиляди млади хора на възраст между 14 и 35 години изразиха своите виждания по ключови въпроси, които засягат бъдещето им и са от значение за партньорството между Африка и Европа“.

Юта Урпилайнен, европейският комисар по международни партньорства, коментира така: „младите хора имат законно място на масата за вземане на решения. Те са агенти на промяната, които заедно с нас изграждат днес по-добър утрешен ден.  Имаме нужда да ги изслушваме, но това не е всичко, което трябва да правим. Трябва да включваме и да даваме възможност на младите хора да участват в решенията, които засягат живота им”.

По-голямата част (88%) от интервюираните твърдят, че се чувстват отговорни за справянето с изменението на климата, докато 71% „действително искат да участват в зеления преход“. Около 65% от анкетираните казват, че са активни в младежка мрежа или организация в своята общност. „В разгара на всички предизвикателства, с които се сблъсква появата на „новата нормалност“, малко неща останаха постоянни: непоклатимата устойчивост, енергията и изобретателността на младите хора по света. Сега повече от всякога е ясно, че младите хора са неразделна част от възстановяването, напредъка и устойчивостта на този свят“, заявява Сара Анянг Агбор, комисар на Африканския съюз за човешки ресурси, наука и технология.

man / VatNews

03 Февруари 2021, 10:28