Търси

Vatican News
Експлоатация на детския труд в кариерите, 16.04.2019 Експлоатация на детския труд в кариерите, 16.04.2019 

2021, Международна година за премахване на детския труд

В света има поне 152 милиона непълнолетни, принудени да работят и жертви на експлоатация, често заети с уморителни и опасни трудови дейности. Половината от тях са в Африка. Това са данните за явлението през годината, която ООН посвети на премахването на детския труд: многото лица на една и съща драматична реалност, както ни помага да разберем отец Филипо Иварди, директор на периодичното списание „Нигриция“

Джанкарло Ла Вела – Маня Кавалджиева – Ватикана

Деца на възраст между 5 и 17 години, принудени да работят на нездравословни места и подложени на тежък труд. Данните, предоставени от международни организации, ясно говорят за много тревожно явление. 152 милиона непълнолетни са възпрепятствани да посещават училище, да се занимават със спортна и развлекателна дейност, тъй като те са използвани, често против волята им, в трудови дейности. Явлението засяга предимно африканския континент, където са събрани половината от непълнолетните работници. Периодичното издание на мисионерите от ордена на Комбони, списанието „Нигриция", обръща най-голямо внимание на тази реалност, особено през настоящата година, която ООН посвети на премахването на детския труд. Според директора отец Филипо Иварди, ситуацията не може да бъде подценявана и трябва да си задаваме все повече въпроси.  Освен това пандемията не ограничи детския труд, а напротив, тя го изостри, с все по-явни крайности.

Световна икономическа система, която трябва да се преустрои

 Много от децата са изправени пред прекомерна умора за възрастта им, в мините, в селските райони за събиране на вода или дърва, или в домакинската работа. Това се отнася главно за момичетата и често към работата се добавя и рискът да бъдат подложени на всякакви видове насилия, включително сексуално насилие. Отец Иварди твърди, че зад всичко това стои световна икономическа система, която базира своето развитие върху експлоатацията там, където има суровини. Пример затова е скъпоценният Колтан, крайно необходимият минерал за мобилни телефони и за чието добиване, най-вече  в Конго, са наети много млади работници.

Рана в раната: деца войници

Отец Иварди посочва също, че „в различни африкански страни,  децата са принудени не само да работят, но и да вземат оръжие и да бъдат използвани в конфликтите: от Либия до Конго, а  в момента и в Тиграй – район в  северната част на Етиопия, където се води кървав конфликт. Непълнолетните, които са преживели травматизиращия опит на войната и са спасени, са изправени пред трудния път на връщане към нормален живот.  

05 Февруари 2021, 09:21