Търси

Строителство на дигата на река Нил Строителство на дигата на река Нил  

Възобновява се диалогът между Етиопия, Египет и Судан за бента на река Нил

Трите африкански държави възобновяват преговорите, в търсене на споразумение за бента, построен от Етиопия по поречието на Сини Нил. Става дума за най-голямата водноелектрическа централа в Африка, с 6000 мегавата инсталирана мощност.

Елвира Рагоста – Маня Кавалджиева – Ватикана

„Великото етиопско водохранилище на възраждането” (ВЕВВ), построено върху Сини Нил от етиопските власти, отново е в центъра на преговорите между Етиопия, Египет и Судан. Преустановен от месеци,  диалогът бе възобновен на 3 януари, с видеоконференция, в присъствието на функционери от Южна Африка, държавата, която е поела ротационното председателство на Африканския съюз. Кайро и Хартум, които се страхуват за собствените си водни запаси, искат правно обвързващо споразумение, по-специално за управлението на язовира и запълването на басейна.

Етиопия счита големия язовир от съществено значение за производството на електроенергия и гарантира, че няма да има значителни промени в коритото на река Нил, чийто приток е Сини Нил. Според  Марко ди Лидо, анализатор от Центъра за международни изследвания (ЦМИ), три са причините, довели през миналите месеци до преустановяване на диалога между трите държави: „Първата е, че страните не успяваха да намерят споразумение и следователно преговорите не можеха да продължат технически; втората е свързана с преходния период в американската президентска администрация –  САЩ бяха сред главните  посредници в спора; и защото Етиопия беше въвлечена в кървавия вътрешен конфликт, засегнал региона Тиграй".

Базата на преговорите

Анализаторът на ЦМИ подчертава, че проблемът се отнася до нивата и времето на запълване на язовира: „страните от долината на река Нил, Судан и Египет, настояват язовирът да не се запълва изцяло и нивото на запълване да се извършва постепенно, за да не се компрометират водното и речното снабдяване в долната част на Нил. Етиопците отричат, че може ​​да има такива проблеми и искат бързо да напълнят язовира до възможно най-високо ниво, за да продължат с националните си проекти за напояване и производство на електроенергия”. От техническа гледна точка, отбелязва Ди Лидо, до момента язовирът все още не е започнал да произвежда електроенергия и да я разпределя – причината, поради която той е построен.

Безпокойството на Египет и Судан

Следователно това, което тревожи Египет и Судан, е количеството вода, което би могло да постъпи или да не постъпи на техните териториите. Египет, с население от около 100 милиона жители, зависи 97%, от водите на Нил, както за питейна вода, така и за водните ресурси, необходими за земеделието.  Подобна е загрижеността на Судан, който се надява язовирът да реши проблема с масовите и нанасящи щети наводнения, понесени през миналото лято, но който се опасява, че при липсата на обвързващо споразумение, може да има голям риск за милиони хора.

Значението на Нил за Източна Африка

Със своите 6 хиляди километра, река Нил е основен източник на вода и електричество не само за Етиопия, Египет и Судан. Наистина, единадесет държави зависят от нейните води. „Ако водите на реката се променят“, заключава Ди Лидо, „ще има определено и огромно въздействие върху бъдещото развитие на всички страни, през които преминава голямата река. Великото етиопско водохранилище на възраждането е инфраструктура,  с която човекът все още демонстрира как неговите инженерни дейности  могат да променят хода на цели цивилизации и общества”.

07 Януари 2021, 09:57