Търси

Опазване на обектите за поклонение Опазване на обектите за поклонение 

ООН иска конкретни действия за опазване на религиозните обекти

С резолюцията „Насърчаване на култура на мир и толерантност, за опазване на религиозните обекти“, се апелира за глобални действия срещу прояви, извършени във вреда на местата за поклонение. Нападенията от страна на терористи и милиции извън закона, са все по-многобройни

Тициана Кампизи – Маня Кавалджиева – Ватикана

Генералното събрание на ООН покани генералния секретар Антониу Гутериш да свика световна конференция за мобилизиране на политическата подкрепа на Плана за действие на ООН за опазване на религиозните обекти. Порталът на ООН съобщава, че идеята е породена  от необходимостта от глобални действия, от гледна точка на превенция и отговорност срещу прояви, извършени в ситуации на конфликт или в мирно време, от държавни и недържавни участници, и от терористични групи.

С резолюцията „Насърчаване на култура на мир и толерантност, за опазване на религиозните обекти", представена от Саудитска Арабия по време на 50-то пленарно заседание на 75-ата сесия, Генералната асамблея поиска в световната конференция да участват  структури на ООН, държави-членки, политически фигури, религиозни лидери, религиозни организации, медии, гражданско общество и други заинтересовани страни.

Осъждане на всяко нападение срещу местата за поклонение

Като припомни, че 20% от имуществото, регистрирано в списъка за световното наследство на ЮНЕСКО, е от религиозен или духовен характер, Генералната асамблея отбеляза, че „религиозните обекти и ритуалните предмети все повече са обект на нападения от страна на терористи и незаконни милиции“, след което те биват фалшифицирани, напълно унищожавани, открадвани и пускани за незаконна търговия. Оттук следва и осъждането на тези деяния.

Според Общото събрание на ООН, „откритите, конструктивни и уважителни“ дебати, както и междурелигиозният, междуконфесионален и междукултурен диалог на местно, национално, регионално и международно ниво, могат да играят положителна роля в борбата срещу религиозната нетърпимост и подстрекателство към омраза и насилие. Разработен от „Алианса на цивилизациите“ на ООН,  Планът за действие за опазване на религиозните обекти, за който Генералната асамблея иска конкретни ангажименти, е структуриран около темата „Обединени и солидарни: изповядване на собствената религия в мир и безопасност“.

26 Януари 2021, 09:10