Търси

Европейска комисия Европейска комисия 

ЕК създава център за дигитално съхраняване на европейското наследство

Европейската комисия (ЕК) създава център за дигитално съхраняване на културното наследство на Европейския Съюз (ЕС). Проектът ще се координира от Италианския национален институт по ядрена физика.

Проектът предвижда създаване на споделено дигитално пространство, което ще даде достъп до архиви с данни и насоки за опазване на европейското културно наследство. Това съобщи с нота изпълнителният орган на ЕС. Центърът получи 3 милиона евро по програма „Хоризонт 2020“ за период от 3 години; екипът включва 19 бенефициенти от 11 държави-членки, плюс Швейцария и Молдова. Европейската комисия съобщи и за финансиране на два проекта в подкрепа на дигиталното образование, с максимална стойност от 1 милион евро всеки.

Първата програма, MenSI, има за цел да подкрепи тюторството  на ученици в неравностойно социално положение, в малки училищни структури или в селските райони, за насърчаване на дигиталните иновации. Проектът ще продължи до 2023 г. и ще участват 120 училища във Великобритания и в шест държави-членки: Италия, Белгия, Чехия, Унгария, Хърватия и Португалия.

Докато вторият проект, iHub4Schools, има за цел да ускори дигиталната иновация в училищата чрез „хъбове”,  центрове за регионална иновация и програми за тюторство. Програмата ще продължи до юни 2023 г., ще участват 600 учители в 75 училища, а центровете ще бъдат създадени в Естония, Литва, Финландия, Обединеното кралство, Грузия, с участието на Италия и Норвегия по отношение на плана за тюторство.

man / VatNews

08 Януари 2021, 09:08