Търси

Eвтаназия Eвтаназия 

Испания прие проектозакона за евтаназията

На 17 декември испанската Камара на депутатите прие, на първо четене, проектозакона въвеждащ евтаназията за хората страдащи от нелечими болести. 198 бяха гласовете „за“, 138 „против“ и двама въздържали се. Сега законодателното предложение трябва да бъде разгледано в Сената; ако бъде одобрено окончателно, ще влезе в сила още през 2021 г.

Следователно, за момента,  гласът на Католическата църква остава нечут, която на няколко пъти подчерта важността на защитата на живота и неговата сакралност. В неотдавнашна нота Националната епископска конференция подчерта, че „животът е дар, евтаназията е провал“ и критикува законопроекта, чиято процедура бе извършена „по подозрително бърз начин, по време на пандемии и извънредни ситуации, без изслушване и обществен диалог ”. Това представлява „особено сериозен факт – потвърдят епископите - защото причинява морална фрактура, обрат в целите на държавата: от защитата на живота до отговорността за причинена смърт, а също и на медицинската професия, призвана, доколкото е възможно, да лекува или поне да облекчава и при всички случаи да утешава болните и никога да не причинява умишлено тяхната смърт“.

Срещу това предложение, което „отговаря на антропологичната и културна визия на доминиращите системи на властта в света“, Испанската епископска конференция призова „за насърчаването на палиативните грижи, които помагат да се живеят сериозни заболявания без болка и цялостно придружаване, следователно също духовно, на болните и техните семейства“. По този начин, освен „облекчаването на болката, ще бъде предложена утеха и надежда, тази, която идва от вярата и осмисля целия човешки живот, дори в страданието и уязвимостта“. На същото мнение е и  архиепископът на Мадрид кардинал Карлос Осоро Сиера, който наскоро напомни на вярващите, че „мисията на човека е винаги да защитава живота и да направи достъпни всички средства за това“. „Причинената смърт – посочи той - е само лесна пряка пътечка пред слабостта и болката“.

По-конкретно, предложения проектозакон предвижда, че хората, засегнати от нелечима болест, могат да получат евтаназия, след като я поискат до четири пъти и след представяне на необходимите медицински доклади, за да докажат своето здравословно състояние. За да бъде прието, искането трябва да бъде разгледано от специална комисия, след което пациентът трябва да даде допълнително съгласие. Законопроектът предвижда във всеки случай правото на възражение по съвест за здравния персонал. И накрая, практиката на евтаназия може да се извършва както в обществени, така и в частни заведения или дори в дома на пациента. Ако законът бъде приет, Испания ще бъде шестата страна в света и четвъртата в Европа, която ще легализира евтаназията, заедно със страни, Белгия, Люксембург, Канада и Нова Зеландия.

svt/ vatn

19 Декември 2020, 12:32