Търси

Бразилски артист рисува по стените съжителство между религиите, Сао Пауло, Бразилия, 25 април 2020 Бразилски артист рисува по стените съжителство между религиите, Сао Пауло, Бразилия, 25 април 2020 

В света нараства религиозната нетърпимост

Религиозната нетърпимост в света продължава да расте, особено срещу християни и мюсюлмани, които остават първите в списъка на религиозните групировки, взети на прицел от правителствата и/или жертви на социална враждебност.

Това се вижда от последното проучване, публикувано от изследователския център „Pew Resesrch Center“ във Вашингтон, авторитетният американски институт за проучване и сондажи, който предоставя информация за социалните проблеми, общественото мнение, демографските тенденции в САЩ и по света.

Според данните, събрани през 2018 г., християните са на първо място в списъка на най-преследваните религиозни общности, първенство, което те държат още от първото проучване, проведено от Центъра през 2007 г. В периода от 2017 до 2018 г., страните, в които се понасят форми на враждебност, са се увеличи допълнително – от 143 на 145. След християните се нареждат  мюсюлманите, евреите, "други" религиозни групи, последователи на традиционни религии, индуисти, будисти и общности, които не са свързани с никоя религия.

По-конкретно, от изследваните 198 държави, християните са подложени на повече или по-малко строги ограничения и тормоз от 124 правителства и в този случай са предшествани от мюсюлманите, които страдат от същото  в 126 държави. Докато са 104 държавите, в които християните са жертви на социално насилие и дискриминация, при 103, в които жертва са мюсюлманите.

По-общо, в рамките на 11 години, е регистрирано постоянно нарастване на ограниченията, наложени в държавите върху религиозните общности: през 2018 г. индексът, отнасящ се до тези ограничения, всъщност се е повишил с 2,9 пункта по скала от 0 до 10, най-високият от 2007 г. Докладът свързва тази засилена враждебност отчасти с разпространението на авторитарни режими. Сред десетте държави с най-висок процент на враждебност фигурират  четири с автократични режими, три с хибридни режими и три с несъвършени демокрации, по-специално Индия, Шри Ланка и Израел.

Но процентът на демокрация изглежда не обяснява всичко. Страните, класифицирани като пълни демокрации, в които се регистрира нарастваща враждебност към религиозните общности, се намират всичките в Европа. Те са: Дания, Германия, Холандия, Швейцария и Обединеното кралство, в които се наблюдава умножаване на антисемитски и анти-мюсюлмански епизоди. Явление, от което не са имунизирани дори САЩ, които в класацията, изготвена от изследователския център, са сред страните с умерени ограничения (индекс 2.3).

Регионът с най-висок процент на държавни ограничения е Близкият изток и Северна Африка, който има средно 6,2 точки от 10. Регионът е и този с най-висок процент на ограничения и тормоз на християните. Най-значителното нарастване на религиозната враждебност обаче е регистрирано в Азия, преминала от средно 3,8 през 2017 г. до 4,4 пункта през 2018 г., с пик от 9,3 пункта в Китай (8,9 през 2017 г.).

Сред страните в света, които са регистрирали най-значително увеличаване на ограниченията и злоупотребите, са Южна Корея и Салвадор. В тази последната страна, християнските общности са все по-често жертви на нападения на организираната престъпност. И в Никарагуа, където напрежението между църквата и правителството е нараснало, особено след авторитарния обрат, направен от президента Даниел Ортега, нарушенията на правата на човека се увеличават значително, включително срещу религиозните общности.

И накрая трябва да се отбележи, че изследването, от друга страна, отчита лек общ спад на броя на страните с „висок“ или „много висок“ процент на социална враждебност към религиите, преминали от 56 през 2017 г. (или 28% от 198 проучвани държави) на 53 (или 27%). Те включват 16 европейски държави, 14 от азиатско-тихоокеанския регион и 11 от региона на Близкия изток и Северна Африка.

man / VatNews

15 Ноември 2020, 16:36